Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tuseninlärning

Det här är texten ur skriften Tuseninlärning – En inskolningsmetod i tandvården för personer med neuropsykiatrisk diagnos. Du kan också ladda ner skriften för att läsa den som PDF eller för att skriva ut.

Tuseninlärning

– En inskolningsmetod i tandvården för personer med neuropsykiatrisk diagnos

Tuseninlärning är en inskolningsmetod som ökar möjligheten för patienter med neuropsykiatrisk diagnos att lättare klara av tandvårdsituationen. 1000-inlärning, ”de 1000 gångernas pedagogik”, innebär att längre behandlingstid avsätts med era korta träningspass vid ett och samma tillfälle och många små pauser mellan varje pass. Varje moment tränas flera gånger och träningspassen görs visuella och konkreta genom bildstöd som visar ordningsföljden och händelseförloppet i besöket. Träningspassen är individuellt anpassade och målet med inskolningsmetoden är att patienten ska känna sig delaktig, trygg och lyckad!

1. Grundupplägg för inskolning

2. Första besöket

3. Visuell kommunikation

4. Behandling

5. Praktisk tillämpning

6. Frågeformulär

 

Planeringsmöte – sker påkliniken med förälder/assistent utan att patienten är med. Det bör vara samma person/personer som alltid medföljer under inskolningsperioden.

Frågeformulär – fylls i tillsammans med förälder/assistent under planeringsmötet.

Individuellt anpassat – målen för träningen formuleras tillsammans med förälder/assistent.

Individuell plan – behandlingsplan, bildstöd eller annat material sammanställs enligt överenskommelse.

Bildstöd – gör träningspassen visuella och konkreta. Visa ett foto före varje moment.

Samarbete – med förälder/assistent är väldigt viktigt och värdefullt, de känner patienten bäst, bli ett team!

Behandlingstid – avsätt gott om tid, ca 1,5 - 2 timmar.

Struktur – upprepa träningsmomenten gång på gång så lika som möjligt och lägg till ett moment i taget. Varje behandlingspass ska vara så identiskt som möjligt.

Lugn miljö – anpassa miljön i behandlingsrummet och ta bort störande detaljer som färgglada leksaker, affischer mm. Försök att ha en så avskalad miljö som möjligt.

Flera delbesök – träna i era korta pass under samma dag och gör en liten paus mellan varje träningspass – ha också en längre paus inplanerad då patienten kan leka, äta ett mellanmål eller vila. Var kvar i behandlingsrummet under de korta pauserna men lämna rummet under det längre uppehållet.

Avsluta i tid – försök känna av när patienten behöver en paus, ta hjälp av förälder/assistent för att förstå signalerna.

Beröm – ofta och mycket, klappa händerna och säg bra, duktig, fint, under hela behandlingen.

Patientens utvärdering – om möjligt ge patienten tillfälle till att uttrycka sin upplevelse av besöket genom t ex att visa bilder på en ”samtalsmatta” (www.talkingmats.com) eller att rita en teckning.

Belöna – ge något som patienten verkligen uppskattar. Ofta tar förälder/assistent med någonting som behandlaren sen överlämnar.

Avslutningsfoto – visa en bild när behandlingen är klar för dagen. Det kan vara ett foto på familjens bil eller en taxi som visar patienten att det är dags att åka hem.

Antal delbesök – vanligtvis blir det 5-7 träningspass per inskolningstillfälle och dag.

Antal totalbesök –­ individuellt men ca 2-3 ggr innan tandläkaren kan undersöka.

Mål – klara behandlingssituationen på ett tryggt och lyckat sätt.

Vid det första besöket, som är ett planeringsmöte träffas behandlare, förälder eller assistent utan att patienten är med. Samtalet sker på tandkliniken. Som stöd för dialogen används ett frågeformulär, se sista sidan. Mötet och formuläret ger värdefull information om patienten samt att förälder/assistent informeras om 1000-inlärningen och om hur träningen läggs upp individuellt.

Förälder/assistentens medverkan vid besöken på kliniken samt deras synpunkter och tips är mycket värdefulla. Det är de som känner patienten bäst och tillsammans bildas teamet som ska få patienten att klara av tandvårdssituationen på bästa möjliga sätt.

Genom det första mötet har förälder/assistent informerats om var tandkliniken ligger, hur lokalerna ser ut, var man går in och var man kan parkera samt hur lång tid som är bokad. De har också träffat den person som ska behandla patienten. Förälder/assistent kan känna sig lugn inför det första besöket på kliniken vilket i sin tur avspeglar sig på patienten som också blir tryggare.

Efter samtalet med förälder/assistent sammanställs den individuella inskolningsplanen och bildstödet. Bildstödet grundar sig på vad patienten är van att använda t ex fotoalbum eller ett bildspel för Iphone eller Ipad. För de patienter som använder symboler kan t ex en tandborste och en munspegel vara till hjälp för att visualisera ett kommande tandvårdsbesök.

Exempel på innehåll i ett bildstöd. Kan presenteras som ett fotoalbum eller som bildspel i en surfplatta eller mobil.

 • Kliniken – utsida/insida
 • Väntrum
 • Personal – vem ska patienten träffa?
 • Behandlingsrum/behandlingsstol
 • Tandborste
 • Munspegel
 • Sond
 • Putsmaskinen
 • Pensel/ fluorlack
 • Pausfoto – visar vad patienten kan göra i pausen t ex titta i en tidning eller lyssna på musik.
 • Tidshjälpmedel – exempelvis en timer eller timglas.
 • Patientens utvärdering – bilder, teckning eller ”samtalsmatta”.
 • Belöning efter behandlingen – ett klistermärke, en leksak eller kanske en en aktivitet. Det ska vara något som patienten verkligen uppskattar.
 • Avslutningsfoto – visa ett foto som talar om att det är klart för idag exemelvis ett foto på familjens bil eller på en taxi.

Avsätt gott om tid för första besöket, ca 1,5 -2 timmar.

Träna i era korta pass med pauser mellan passen. Gör ett längre uppehåll efter ungefär halva tiden. Patienten får då möjlighet att vila, äta ett mellanmål, leka, lyssna på musik eller ta en promenad. Var gärna kvar i behandlingsrummet under de korta pauserna men lämna rummet under det längre uppehållet.

Följ den individuella planen. Upprepa träningspassen så lika som möjligt och lägg till ett moment i taget. Gör inget som patienten inte är förvarnad om.

Det är förstås viktigt att försöka tänja och sträcka gränserna en aning men också att vara observant på patientens reaktioner och inte gå för fort fram.

Visa ett foto före varje moment.

Försök känna av och ta en paus innan patienten tröttnar och blir orolig. Det är viktigt att patienten alltid känner sig duktig och har möjlighet att påverka behandlingen genom att känna sig delaktig och ha egen kontroll.

Ha ögonkontakt med förälder/assistent under behandlingsomgången och ge varandra signaler om och hur behandlingen ska fortskrida.

Småprata inte utan var strukturerad, belöna och uppmuntra patienten under hela behandlingen. Klappa händerna och säg: bra, duktig, fint!

Visa något som gör att patienten förstår att behandlingen är klar för dagen. Det kan vara att släcka lampan eller att visa ett foto på familjens bil, en taxi eller ett foto på skolan dit man ska åka efteråt.

Belöna- Det ska vara något som patienten verkligen uppskattar! Många gånger räcker det med de små leksaker som finns på kliniken, men ofta köper förälder/assistent något som de vet att patienten tycker om och känner sig duktig genom att få.

Det brukar ta mellan 2-5 inskolningsbesök innan en tandläkare kan undersöka patienten.

Så här kan 1000-inskolning gå till

1:a delbesöket

Börja alltid med att visa ett foto på en tandborste samtidigt med tandborsten, borsta sedan en kort stund och beröm, klappa händerna och säg: bra, duktig, fint och ta sen en kort paus.

2:a delbesöket

Visa fotot på tandborsten och börja borsta igen, gå vidare med att visa foto på en munspegel samtidigt med munspegeln, spegla några tänder och beröm, klappa händerna och säg: bra, duktig, fint och ta en paus.

3:e delbesöket

Visa fotot på tandborsten och börja borsta igen, gå vidare med att visa foto på munspegeln och spegla några tänder. Visa foto på en sond samtidigt med sonden, räkna några tänder och beröm, klappa händerna och säg: bra, duktig, fint.

Gör nu ett längre uppehåll. Visa ett foto på vad patienten ska göra under pausen enligt tidigare överenskommelse och lämna behandlingsrummet medan patienten vilar, leker eller tar en fika.

Efter den längre pausen fortsätter träningen genom att upprepa delbesöken så lika som möjligt. Följ den individuella planen. Upprepa varje moment så lika som möjligt vid alla delbesök och lägg gradvis till ett moment i taget.

Med mycket beröm och genom att veta vad som ska ske känner sig patienten trygg och delaktig i behandlingen och med förälders/assistents aktiva deltagande blir resultatet oftast mycket gott.

 • Datum
 • Namn
 • Födelsedatum
 • Diagnos/funktionsnedsättning
 • Föräldrar
 • Syskon
 • Boende
 • Assistent
 • Mediciner
 • Syn/hörsel Ljud/ljus
 • Kommunikation - tal/tecken Visuell kommunikation - foto/symboler/Iphone/Ipad
 • Nutrition - äta/dricka/tugga/svälja
 • Känslig för smaker
 • Känslig för beröring
 • Daglig sysselsättning/aktiviteter/intressen
 • Fixering/fobier Tidigare erfarenheter i tandvården
 • Tandborstning
 • Narkos/premedicinering
 • Bästa sättet att förbereda
 • Beröm/belöning hur?
 • Ledsagare till 1000-inskolning
 • Något annat ni vill berätta/förklara
Senast uppdaterad: 2021-09-14 11:33