Forskning och fakta

För att du med sällsynt diagnos ska få vård baserad på vetenskaplig grund och klinisk erfarenhet bedriver vi forskning. Vi publicerar artiklar och har en egen databas, MHC-basen.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:41