Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vår verksamhet

Vår kompetens och verksamhet som rör sällsynta hälsotillstånd är helt unik. För att kunna ge bästa vård, stöd och omhändertagande arbetar vi i expertteam som består av specialister inom tandvård och logopedi.

Vi arbetar för att du med sällsynt hälsotillstånd ska vara frisk i munnen hela livet. Mun-H-Center är en del av specialisttandvården inom Folktandvården Västra Götaland. Vi är verksamma i lokaler på Odontologen i Göteborg och på Ågrenska, Lilla Amundön, i Hovås.

Vårt uppdrag

Vi har både ett nationellt och ett regionalt uppdrag och finansieras dels av Socialstyrelsen och dels av Västra Götalandsregionen. Det nationella uppdraget är att samla, dokumentera och sprida kunskap om munhälsa, bettförhållande och orofacial funktion vid sällsynta hälsotillstånd. Vi utreder, kartlägger och ger råd kring behandling till personer med bekräftad – eller vid misstanke om – sällsynt hälsotillstånd. Det regionala uppdraget innefattar bland annat kartläggning, konsultation och även viss behandling inom specialisttandvård och logopedi. I Sverige finns ytterligare två kompetenscentra för sällsynta hälsotillstånd, i Umeå och i Jönköping.

Odontologiskt kunskapscentrum i norr, Umeå Universitet 
Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd i Jönköping 

Grunden för vår verksamhet är våra expertteam. I teamen ingår specialister inom barn- och ungdomstandvård, tandreglering, logopedi och sjukhustandvård. Vi har även samarbete med specialisttandläkare inom bettfysiologi (käkar och käkleder), kirurgi, protetik och röntgen. Vår verksamhet består av fyra delar:

Specialisttandvård

Du med bekräftad – eller med misstanke om – sällsynt hälsotillstånd kan remitteras till vår klinik i Göteborg för diagnosutredning, kartläggning och rådgivning kring behandling, oavsett var i Sverige du bor. Vi erbjuder också rådgivning till vårdutövare via videokonferens, telefon och genom bedömning utifrån modeller, foto, röntgen och video.

Läs mer om kliniken

Informationsspridning

Vårt nationella uppdrag är att sprida kunskap kring munhälsa och orofacial funktion vid sällsynta hälsotillstånd. Mun-H-Center medverkar i grundutbildningen för tandläkare, ST-tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och logopeder. Vi erbjuder kurser och föreläsningar, medverkar på Ågrenskas familjeveckor, finns med på mässor och tar fram informationsmaterial i form av filmer, skrifter, böcker och testmaterial. All information hittar du här på webbplatsen eller i vår egen app, MHC-appen.

Läs mer om informationsmaterial och utbildningar

Forskning och metodutveckling

Vi bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt för att personer med sällsynta hälsotillstånd ska få vård som är baserad på vetenskaplig grund och klinisk erfarenhet. Vi samlar information och data i mötet med patienter och deras familjer. Fakta om olika sällsynta hälsotillstånd samlas i Mun-H-Centers databas, MHC-basen.

Läs mer om forskning och utvecklingsprojekt
Hitta diagnosbeskrivningar i MHC-Basen

Orofaciala hjälpmedel

Vi informerar om hjälpmedel som kan underlätta munvård, tandvård och oralmotorisk träning. I vår webbshop finns ett urval av hjälpmedel till försäljning.

Till webbshoppen

Senast uppdaterad: 2023-04-26 14:41