Kurskalender

Vi anordnar kurser, workshops, utbildningar och studiebesök. Här nedan hittar du aktuella kurser som du kan anmäla dig till.

När barnet har svårt att äta - information, vägledning och praktiska tips

Att se till att barn äter och växer är ett starkt behov hos de flesta föräldrar. När det krånglar med maten och barnet av olika anledningar inte äter kan vardagen ställas på ända.

Innehåll

Mun-H-Center och Ågrenska bjuder tillsammans in till en utbildningsdag om barn med ätsvårigheter. Utbildningen vänder sig till dig som förälder till ett barn med ätsvårigheter och personer du och barnet möter i er vardag.

Många barn har perioder då de väljer bort viss mat, men även om det kan vara påfrestande påverkar det inte barnets utveckling på sikt. Andra familjer har barn med mer eller mindre permanenta ätsvårigheter.

Under denna utbildning kommer du att få kunskap och praktiska tips om barns ätutveckling, kroppens behov av näring och energi, olika typer av ätsvårigheter, råd vid PEG/knapp och oralmotorisk stimulering. Du får lära dig hur du kan anpassa matens konsistens utifrån olika behov och får exempel på olika hjälpmedel. Vi kommer också att ta upp den stress det kan innebära att ha ett barn med ätsvårigheter och hur du kan hitta strategier för att hantera vardagen. Under dagen ges också tid för frågor och erfarenhetsutbyte med andra deltagare.

Föreläsare

Lisa Bengtsson, leg logoped, Mun-H-Center
Anna Skogberg, leg dietist, Ågrenska
Charlotte Bokgren, leg psykolog, Specialistcentrum Barn och Unga Gamlestaden, Angereds Närsjukhus

Målgrupp

Föräldrar och närstående till barn med olika typer av ätsvårigheter. 
Personal inom förskola, skola, korttidsverksamhet, personlig assistans och BVC.

Anmälan

Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person. Vid avbokning senare än 14 dagar före debiteras halva avgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar innan debiteras hela avgiften. Vid överlåtande av plats meddela namnändring samt eventuella önskemål om specialkost.
Genom att lämna uppgifter om din person godkänner du att Mun-H-Center och Ågrenska/NFSD registrerar dina uppgifter i våra administrativa system. Vi använder uppgifterna i våra interna register, för uppföljning och för att skicka information om våra verksamheter. Därutöver lämnar vi inte ut uppgifterna till annan person eller verksamhet. Du har möjlighet att få tillgång till de uppgifter vi registrerar om dig, få dem rättade, få dem raderade och få dem flyttade.

Dag och tid: Torsdag 23 maj 2019, kl 09.00-16.00
Plats: Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås. Lokal: Ågrenska Akademin, Hörsal.
Kursavgift: 1 650 kr inkl moms för profession, 500 SEK inkl moms för föräldrar och andra närstående. I priset ingår fika och lunch.
Anmälan: Senast 17 maj

Program

08.30-09.00 
Registrering och kaffe/te med smörgås

09.00-09.30 
Inledning och presentation
Pia Dornerus, utbildningskoordinator, Mun-H-Center och Astrid Emker, pedagog, Ågrenska

09.30-10.15
Ätutveckling, ätsvårigheter och oralmotorisk stimulans  
Lisa Bengtsson, leg logoped, Mun-H-Center

10:15-10:45 Fika

10.45-11:30
Kroppens behov av energi och näring
Anna Skogberg, leg dietist, Ågrenska

11.30-12:00
Att skapa förutsättningar för ätande
Lisa Bengtsson, Mun-h-center och Anna Skogberg, Ågrenska

12.00-13.00 Lunch

13.00-14:15
Att ha ett barn med ätsvårigheter – psykologiska aspekter
Charlotte Bokgren, leg psykolog, Specialistcentrum Barn och Unga Gamlestaden, Angereds Närsjukhus

14.15-15:00
Stationer: Demonstration av specialkost och hjälpmedel.

15.00-16:00
Diskussion och summering av dagen
Inklusive kaffe/te och kaka

16:00 Avslutning

Anmälningsformulär

Kursavgiften faktureras. Vid återbud senare än fem dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Senast uppdaterad: 2019-04-25 09:30