Munvårdsprogram

Vårdprogram är till för dig som arbetar med personer med sällsynt diagnos. Programmen innehåller rekommendationer om odontologiskt och oralmotoriskt omhändertagande.

Duchennes muskeldystrofi

Dystrofia myotonika

Ektodermal dysplasi

Huntingtons sjukdom

NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Spinal muskelatrofi


Senast uppdaterad: 2019-05-17 09:41