Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19: Har du förkylningssymtom? Undvik nära kontakt med andra människor och besök inte vår klinik. 

Just nu kontaktar vi alla patienter som har en bokat tid hos oss för att bedöma om du ska komma till oss eller om vi ska boka om din tid. Har du akuta besvär eller frågor som rör ombokning eller kommande tid, vänligen kontakta oss. 

Publikationer från Mun-H-Center

Här hittar du alla vetenskapliga publikationer där medarbetare från Mun-H-Center är medförfattare.

Ödman A, Bresin A, Kiliaridis S (2019). The effect of retraining hypofunctional jaw muscles on the transverse skull imensions of adult rats. Acta Odontologica Scandinavica. DOI: 10.1080/00016357.2018.1531437. Läs artikel

McAllister A, Brodén M, Gonzalez Lindh M, Krüssenberg C, Ristic I, Rubensson A, Sjögreen L. Oral Sensory-Motor Intervention for Children and Adolescents (3-18 Years) with Developmental or Early Acquired Speech Disorders – A Review of the Literature 2000-2017. Ann Otolaryngol Rhinol 5(5): 1221. Läs artikel

Ödman A. Masticatory retraining effect on masseter muscle, facial morphology and alveolar bone structure in the adult rat. Doktorsavhandling Institutionen för odontologi, 2018. Läs avhandling

Sjögreen L, Gonzalez Lindh M, Brodén M, Krüssenberg C, Ristic I, Rubensson A, McAllister A. Oral Sensory-Motor Intervention for Children and Adolescents (3-18 Years) With Dysphagia or Impaired Saliva Control Secondary to Congenital or Early-Acquired Disabilities: A Review of the Literature, 2000 to 2016. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2018 Oct 8:3489418803963. doi: 10.1177/0003489418803963. [Epub ahead of print]. Läs abstrakt

Backman E, Karlsson AK, Sjögreen L. Gastrostomy Tube Feeding in Children With Developmental or Acquired Disorders: A Longitudinal Comparison on Healthcare Provision and Eating Outcomes 4 Years After Gastrostomy. Nutr Clin Pract. 2018 Mar 30. doi: 10.1002/ncp.10056. [Epub ahead of print]. Läs abstrakt

Fontinha C, Engvall M, Sjögreen L, Kiliaridis S. Craniofacial morphology and growth in young patients with congenital or childhood onset myotonic dystrophy. Eur J Orthod. 2018 Feb 6. doi: 10.1093/ejo/cjx104. [Epub ahead of print]. Läs abstrakt

Sjögreen L, Mårtensson Å, Ekström AB. Speech characteristics in the congenital and childhood-onset forms of myotonic dystrophy type 1.Int J Lang Commun Disord. 2018 Jan 12. doi: 10.1111/1460-6984.12370. [Epub ahead of print]. Läs abstrakt

McAllister A, Gonzalez Lindh, M, Krüssenberg C, Ristic, I, Rubensson A, Sjögreen L. Tal och oral sensomotorisk intervention - Behandling vid talavvikelser, sväljsvårigheter, salivläckage och orala ovanor. På uppdrag av Föreningen Sveriges habiliteringschefer 2017.  Läs projektrapport

Movérare T, Lohmander A, Hultcrantz M, Sjögreen L. Peripheral facial palsy: Speech, communication and oral motor function. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 2016 Nov 8. pii: S1879-7296(16)30184-3. doi: 10.1016/j.anorl.2015.12.002. Läs abstrakt

Sjögreen L. Orofacial funktionsnedsættelse hos børn – udredning og behandling. TANDLÆGEBLADET 2016;120(9):781-785. Läs artikel

Mårtensson Å, Ekström A-B, Engvall M, Sjögreen L. Oral hygiene aspects in a study of children and young adults with the congenital and childhood forms of myotonic dystrophy type 1. Clin Exp Dent Res 2016. doi: 10.1002/cre2.36. Läs artikel

Sjögreen L, Mogren Å, Andersson-Norinder J, Bratel J. Speech, eating and saliva control in rare diseases – a database study. J Oral Rehabil. 2015. [Epub ahead of print]. Läs abstrakt

Sjögreen L, Andersson-Norinder J, Bratel J. Oral health and oromotor function in rare diseases – a database study. Swed Dent Journal. 2015;39:23-37. Läs abstrakt

Sjögreen L, Eklund K, Nilsson A, Persson C. Speech production, intelligibility and oromotor function in seven individuals with Möbius sequence. Int J Speech Lang Pathol. 2015;2:1-8. Läs abstrakt

2014

Bergendal B, Bakke M, McAllister A, Sjögreen L, Åsten P. Profiles of orofacial dysfunction in different diagnostic groups using the Nordic Orofacial Test (NOT-S)—A review. Acta Odont Scand 2014;72(8):578-84. Läs abstrakt

2013

Krekmanova L, Hakeberg M, Robertson A, Klingberg G. Everyday and dental pain in Swedish children and adolescents - an Exploratory Factor Analysis. Publicerad i Swed Dent Journal 2013;37:31-38. Läs abstrakt

Ekfeldt A, Zellmer M, Carlsson GE. Treatment with Implant-supported fixed dental Prostheses in paoitnets with congenital and acquired neurologic disabilities: a prospective study. Int J Prosthodont. 2013;26:517-524. Läs abstrakt

2012

Sjögreen L, Kiliaridis S. Facial palsy in individuals with thalidomide embryopathy: frequency and characteristics. J Laryngol & Otol 2012;12:902-906. Läs abstrakt

Åsten P, Skogedal N, Nordgarden H Axelsson S, Sjögreen L. Orofacial functions and oral health associated with Treacher Collins syndrome. Acta Odont Scand 2013 May-Jul;71(3-4):616-25. Läs abstrakt

Jälevik B, Klingberg G. Treatment outcomes and dental anxiety in 18-year-olds with MIH, comparisons with healthy controls - a longitudinal study. Int J Paediatr Dent 2012 Mar;22(2):85-91. Läs abstrakt

2011

Brogårdh-Roth S, Matsson L, Klingberg G. Molar-Incisor Hypomineralization (MIH) and oral hygiene in 10-to-12-year-old Swedish children born preterm. Eur J Oral Sci 2011;119:33-39. Läs abstrakt

Johansson-Cahlin B, Dahlström L. No effect of glucoseamine sulphate on osteoarthritis in the temporomandibular joints - a randomized, controlled short - term study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2011;112:760-766. Läs abstrakt

Sjögreen L, Lohmander A, Kiliaridis S. Exploration of quantitative methods for evaluation of lip function. J Oral Rehabil 2011;38: 410-422. Läs abstrakt

2010

Brogårdh-Roth S, Stjernqvist K, Matsson L, Klingberg G. Dental fear and anxiety and oral health behaviours in 12-to 14-years-old children born preterm. Int J Paediatr Dent 2010;20:391-399. Läs abstrakt

Hallberg U, Klingberg G, Setsaa W, Möller A. Hiding parts of one’s self from others - a grounded theory study on teenagers diagnosed with ADHD. Scandinavian Journal of Disability Research 2010, iFirst article, 1_10.

Hallberg U, Óskarsdóttir S, Klingberg G. 22q11 deletion syndrome – the meaning of a diagnosis. A qualitative study on parental perspectives. Child Care Health Dev 2010;36:719-725. Läs abstrakt

Klingberg G, Andersson-Wenckert I, Grindefjord M, Lundin S-Å, Ridell K, Tsinlingaridis G, Ullbro C. Specialist paediatric dentistry in Sweden 2008– a 25 year perspective. Int J Paediatr Dent 2010;20:313-321. Läs abstrakt

Klingberg G, Hallberg U, Óskarsdóttir S. Oral health and 22q11DS, thoughts and experiences from the parents’ perspectives. Int J Paediatr Dent 2010;20:283-292. Läs abstrakt

Sabel N, Klingberg G, Nietzsche S, Norén JG. Polarized light and scanning electron microscopic investigation of enamel hypoplasia. Int J Paediatr Dent 2010;20:31-36. Läs abstrakt

Sjögreen L, Tulinius M, Kiliaridis S, Lohmander A. The effect of lip strengthening exercises in children and adolescents with myotonic dystrophy type 1. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2010;74:1126-1134. Läs abstrakt

Sjögreen L, Orofacial dysfunctions in children and adolescents with myotonic dystrophy type 1 – evaluation and intervention, Doctoral thesis 2010. Läs abstrakt  

Brahm C-O, Klingberg G, Ekfeldt A. Prosthodontic treatment of patients with disabilities at dental specialist clinics in the County of Västra Götaland. Swed Dent J 2009;33:11-18. Läs abstrakt

Brogårdh-Roth S, Stjernqvist K, Matsson L, Klingberg G. Parental perspectives on preterm children’s oral health behaviour and experience of dental care during pre-school and early school years. Int J Paediatr Dent 2009;19:243-250. Läs abstrakt

Ekfeldt A, Carlsson GE. Dental status and oral function in an adult group of subjects with thalidomide embryopathy - a clinical and questionnaire study. Acta Odontol Scand 2008;66:300-306. Läs abstrakt

Klingberg G, Hagberg C, Norén JG, Nietzsche S. Aspects on dental hard tissues in primary teeth from patients with Ehlers-Danlos Syndrome. Int J Paediatr Dent 2009;19:282-290 Läs abstrakt

Sabel N, Dietz W, Lundgren T, Nietzsche S, Odelius H, Rythén M, Rizell S, Robertson A, Norén JG, Klingberg G. Elemental composition of normal primary tooth enamel analyzed with XRMA and SIMS. Swed Dent J 2009;33:75-83. Läs abstrakt

Sabel N, Klingberg G, Nietzsche S, Robertson A, Odelius H, Norén JG. Analysis of some elements in primary enamel during postnatal mineralization. Swed Dent J 2009;33:85-95. Läs abstrakt

Engwall M, Sjögreen L, Kjellberg H, Robertsson A, Sundell S, Kiliaridis S. Oral health status in a group of children and adolescents with myotonic dystrophy type 1 over a 4-year period. Int J Paediatr Dent 2009 Nov; 19(6): 412-422. Läs abstrakt

Krekmanova L, Bergius M, Robertson A, Sabel N, Hafström C, Klingberg G, Berggren U. Everyday- and dental- pain experiences in healthy Swedish 8-19 year olds: an epidemiological study. Int J Paediatr Dent. 2009 Nov;19(6):438-447. Läs abstrakt

2008

Hallberg U, Klingberg G, Reichenberg K, Möller A. Living at the edge of one´s capability: experiences of parents of teenage daughters diagnosed with ADHD. Int J Qual Stud Health Well-being 2008;3:51-58. Läs abstrakt

Klingberg G. Dental anxiety and behaviour management problems in paediatric dentistry – a review of the prevalence, measurement and aetiology. Eur Arch Paediatr Dent 2008; 9(suppl 1):11-15. Läs artikel

Sabel N, Johansson C, Kühnisch J, Robertson A, Steiniger F, Norén JG, Klingberg G, Nietzsche S. Neonatal lines in the enamel of primary teeth - a morphological and scanning electron microscopic investigation. Arch Oral Biol 2008;53:954-963. Läs abstrakt 

Ekfeldt A,Carlsson GE. Dental status and oral function in an adult group of subjects with thalidomide embryopathy – a clinical and questionnaire study. Acta Odont Scand 2008;66:300–306. Läs abstrakt

Sjögreen L, Engvall M, Kiliaridis S, Tulinius M, Lohmander A. The development of orofacial functions in young individuals with myotonic dystrophy type 1: a retrospective study.  J of Medical Speech Lang Pathol 2008;18: 33–41. Läs artikel

Bergius M, Broberg AG, Hakeberg M, Berggren U. Prediction of prolonged pain experiences during orthodontic treatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2008 Mar;133(3):339.e1-8. PMID: 18331926. Läs abstrakt

2007

Hallberg U, Klingberg G. Giving low priority to oral health care. Voices from people with disabilities in a grounded theory study. Acta Odontol Scand 2007;65:265-270. Läs abstrakt

Klingberg G, Broberg AG. Dental fear/anxiety and dental behaviour management problems in children and adolescents – a review of prevalence and concomitant psychological factors. Int J Paediatr Dent 2007;17:391-406. Läs abstrakt

Klingberg G, Lingström P, Óskarsdóttir S, Friman V, Bohman E, CarlénA. Caries-related saliva properties in individuals with 22q11 deletion syndrome. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007;103:497-504. Läs abstrakt

Bakke M, Bergendal B, McAllister A, Sjögreen L, Åsten P. Development and evaluation of a comprehensive screening for orfacial function. Swed Dent J 2007; 31: 75–84. Läs abstrakt

Engvall M, Sjögreen L, Kjellberg H, Robertsson A, Sundell S, Kiliaridis S. Oral health in children and adolescents with myotonic dystrophy. Eur J Oral Sci 2007; 115: 192–197. Läs abstrakt 

Strömland K, Miller M, Sjögreen L, Johansson M, Ekman Joelsson B-M, Danielsson S, Billstedt E, Gillberg C, Jacobsson C, Andersson Norinder J, Granström G. Oculo-Auriculo-Vertebral Spectrum – Associated Anomalies, Functional Deficits and Possible Developmental Risk Factors. Am J Med Gen 2007;143A:1317–1325. Läs abstrakt

Sjögreen L, Engvall M, Ekström AB, Lohmander A, Kiliaridis S, Tulinius M. Orofacial dysfunction in children and adolescents with myotonic dystrophy. Dev Med Child Neurol 2007 Jan;49(1):18-22. Läs abstrakt 

Bergius M, Kiliaridis S, Marklund M. Ortodonti i relation till oral funktion. (Orthodontics in relation to oral function). Tandläkartidningen 2007; 99: 52-59. Läs artikel 

2006

Klingberg G, Dahllof G, Erlandsson AL, Grindefjord M, Hallstrom-Stalin U, Koch G, Lundin SA. A survey of specialist paediatric dental services in Sweden: results from 2003, and trends since 1983. Int J Paediatr Dent 2006;16:89-94. Läs abstrakt

2005

Berglund B, Nordstrom G, Hagberg C, Mattiasson AC. Foot pain and disability in individuals with Ehlers-Danlos syndrome (EDS): impact on daily life activities. Disabil Rehabil 2005;27:164-169. Läs abstrakt

Ekfeldt A. Early experience with implant supported prosteses in patients with neurologic disability. Int J Prostodont 2005;18:132-138. Läs abstrakt

Hallberg U, Klingberg G. Medical health care professionals' assessments of oral health needs in children with disabilities: a qualitative study. Eur J Oral Sci, 2005;113:363-368. Läs abstrakt

Klingberg G, Dietz W, Óskarsdóttir S, Odelius H, Gelander L, Norén JG. Morphological appearance and chemical composition of enamel in primary teeth from patients with 22q11 deletion syndrome. Eur J Oral Sci 2005;113:303-311. Läs abstrakt

Klingberg G, Dahllöf G, Erlandsson A-L, Grindefjord G, Hallström-Stalin U, Koch G, Lundin S-Å. A survey of specialist paediatric dental services in Sweden during 2003 and trends since 1983. Int J Paediatr Dent, 2005, in press. Läs abstrakt

Krekmanova L, Bergius M, Berggren U. Barns och ungdomars smärtupplevelser vid tandvård. Tandläkartidningen 2005;97:52-58. Läs artikel

Strömland K, Sjögreen L, Johansson M, Ekman Joelsson B-M, Miller M, Danielsson S, Billstedt E, Gillberg C, Jacobsson C, Andersson Norinder J, Granström G. CHARGE association in Sweden – malformations and functional deficits. Am J Med Genet A 2005;133:331-339. Läs abstrakt

2004

Ekfeldt A, Eriksson A, Johansson LA. Stability of the screw joints in patients with implant-supported fixed prostheses in edentulous jaws: a 1-year follow-up study. Int J Prosthodont. 2004;17:177-180. Läs abstrakt

Hagberg C, Berglund B, Korpe L, Andersson-Norinder J. Ehlers-Danlos Syndrome (EDS) focusing on oral symptoms: a questionnaire study. Orthod Craniofac Res. 2004;7:178-185. Läs abstrakt

Hagberg C, Korpe L, Berglund B. Temporomandibular joint problems and self-registration of mandibular opening capacity among adults with Ehlers-Danlos syndrome. A questionnaire study. Orthod Craniofac Res. 2004;7:40-46. Läs abstrakt

Hallberg U, Strandmark M, Klingberg G. Dental health professionals’ treatment of children with disabilities – a qualitative study. Acta Odontol Scand 2004; 62:319-327. Läs abstrakt

Klingberg G, Lundin S-Å, Dahllöf G, Erlandsson A-L, Grindefjord M, Hallström U, Koch G, Stecksén-Blicks C. Etik i barn – och ungdomstandvården. Tandläkartidningen 2004;96:58-62. Läs artikel 

2003

Ekfeldt A, Eriksson A, Johansson LA. Peri-implant mucosal level in patients treated with implant-supported fixed prostheses: a 1-year follow-up study. Int J Prosthodont 2003;16:529-532. Johansson LA. Läs abstrakt

Ekfeldt A. Implant-supported fixed partial prostheses: a retrospective study. Int J Prosthodont 2003;16:172-176. Läs abstrakt

Hagberg C. Self-registration of mandibular opening capacity and vertical overbite. A method study. J Orofac Pain 2003;17:341-346. Läs abstrakt

Trulsson U, Klingberg G. Living with a child with a severe orofacial handicap: experiences from the perspectives of parents. Eur J Oral Sci 2003;111:19-25. Läs abstrakt

2002

Dietz W, Kraft U, Hoyer I, Klingberg G. Influence of cementum on the demineralization and remineralization processes of root surface caries in vitro. Acta Odontol Scand 2002;60:241-247. Läs abstrakt

Jälevik B, Klingberg G. Dental treatment, dental fear and behaviour management problems in children with severe enamel hypomineralization of their permanent first molars. Int J Paediatr Dent 2002;12:24-32. Läs abstrakt

Klingberg G, Óskarsdóttir S, Lövsund Johannesson E, Norén JG. Oral manifestations in the 22q11 deletion syndrome. Int J Paediatr Dent 2002;12:14-23.

Klingberg G. Pharmacological approach to the management of dental anxiety in children - comments from a Scandinavian point of view. Int J Paediatr Dent 2002;12:357-358. Läs abstrakt

Strömland K, Sjögreen L, Miller M, Gillberg C, Wentz E, Johansson M, Nyhlén O, Danielsson A, Jacobsson C, Andersson J, Fernell E. Möbius sequence – a Swedish multidiscipline study. Eur J of Paediat Neurol 2002;6:35–45. Läs abstrakt

2001

Jälevik B, Klingberg G, Barregård L, Norén JG. The prevalence of demarcated opacities in permanent first molars in a group of Swedish children. Acta Odontol Scand 2001;59:255-260. Läs abstrakt

Jälevik B, Norén JG, Klingberg G, Barregård L. Etiologic factors influencing the prevalence of demarcated opacities in permanent first molars in a group of Swedish children. Eur J Oral Sci 2001;109:230-234. Läs abstrakt

Sjögreen L, Andersson-Norinder J, Jacobsson C. Development of speech, feeding, eating, and facial expression in Möbius sequence. Int J of Pediat Otorhinolaryngol 2001;60:197–204. Läs abstrakt


Senast uppdaterad: 2019-01-17 10:58