Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ny studie vid Mun-H-Center visar samband mellan öppet bett och orofacial dysfunktion hos personer med neuromuskulära sjukdomar

Hej Christina Havner, specialisttandläkare i ortodonti och doktorand på Mun-H-Center! Du har, tillsammans med dina kollegor, nyligen publicerat en vetenskaplig artikel i Journal of Neuromuscular Diseases. Berätta, vad handlar er studie om?

– Absolut! Jag har tillsammans med mina kollegor vid Mun-H-Center, Anna Ödman Roussakis, Lotta Sjögreen och Anna Westerlund, undersökt olika faktorer kopplade till öppet bett hos personer med neuromuskulära sjukdomar. Det öppna bettet, som kännetecknas av färre avbitnings- eller tuggkontakter, är särskilt vanligt inom våra patientgrupper med dystrofia myotonika typ 1 och duchennes muskeldystrofi.

Vilken data har ni använt och hur har ni samlat in den?

– Studien bygger på analys av data som insamlats under lång tid, vilket resulterat i ett ovanligt stort material. Redan 1996 började vi på Mun-H-Center på ett strukturerat sätt samla in och registrera data om sällsynta hälsotillstånd i vår databas, MHC-basen. Vårt huvudsakliga syfte med studien var att kartlägga förekomsten av olika typer av öppet bett och undersöka förekomsten av orofacial dysfunktion hos dessa patienter. Vi ville även skapa individuella profiler för varje diagnosgrupp och undersöka eventuella associerade variabler.

Hur skiljer sig förekomsten av öppet bett hos era deltagare jämfört med den genomsnittliga svenska populationen enligt er studie?

– Resultaten av studien visar att öppet bett är betydligt vanligare bland våra deltagare jämfört med den genomsnittliga svenska populationen. Faktum är att förekomsten av öppet bett är nästan 8-10 gånger högre hos våra patientgrupper. Vi kunde även observera att olika typer av öppet bett var kopplade till olika faktorer. En intressant observation var att låg muskulär vilospänning i läppar, tunga och tuggmuskler, tillsammans med en förstorad tunga, uppvisade starkast samband med olika typer av öppet bett.

Vad planerar ni att undersöka härnäst i er forskning?

– I nästa steg av vår forskning kommer vi att undersöka hur bettavvikelsen påverkar tuggfunktionen och tuggeffektiviteten hos dessa patienter. Detta är av stor betydelse för att kunna utforma effektiva behandlingsstrategier och förbättra livskvaliteten för våra patienter.

Christina Havner, specialisttandläkare i ortodonti och doktorand på Mun-H-Center har, tillsammans med kollegor, nyligen publicerat en vetenskaplig artikel i Journal of Neuromuscular Diseases.

Om studien

  • Studien är författad av forskare och kliniker vid Mun-H-Center; Christina Havner, doktorand och ortodontist, Anna Ödman Roussakis, odont.dr, ortodontist och klinikchef, Lotta Sjögreen, docent och logoped och Anna Westerlund, docent och ortodontist.
  • Studien har titeln "Open bite malocclusion and orofacial dysfunction in patients with myotonic dystrophy type 1 and Duchenne muscular dystrophy" och finns tillgänglig som en pre-press issue i Journal of Neuromuscular Diseases, jnd230025 (iospress.com)
  • För mer information om studien är du välkommen att kontakta Mun-H-Center.

Om diagnoserna: