Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lennox Gastaut syndrom

Koder

ICD-10: G40.4
ORPHA: 2382

Beräknad förekomst

15:100 000 levande födda

Orsak

Lennox-Gastaut är en form av svårbehandlad epilepsi som kan bero på genetiska faktorer, missbildningar, infektioner, tumör eller skallskada.

Allmänna symtom

Diagnosen ställs utifrån ett typiskt EEG-mönster. Lennox-Gastaut syndrom innebär svår epilepsi med flera olika slags anfall. Anfallens karaktär avgörs av var i hjärnan urladdningen uppstår. Utvecklingsstörning, beteendeproblem och språkstörning är vanligt liksom motoriska svårigheter.

Orofaciala/odontologiska symtom

Tandskador på grund av fall och bitskador kan förekomma. Viss epilepsimedicin påverkar tandköttet som kan bli tjockare och mer lättblödande. Medicinering kan också leda till muntorrhet. Många har munmotorisk funktionsnedsättning som ofta medför talsvårigheter, ätsvårigheter och salivläckage.

Orofacial/odontologisk behandling

  • Viktigt att personer med Lennox-Gastaut tidigt får kontakt med tandvården för förstärkt förebyggande vård och munhälsoinformation.
  • Munmotorisk träning och stimulering kan vara aktuellt vid ätsvårigheter, talsvårigheter och salivläckage.
  • Tal-, språk- och kommunikationsträning är ofta motiverat.
  • Ät- och sväljsvårigheter utreds och behandlas av specialistteam på sjukhus eller på habiliteringen.

Källor

  • MHC-databasen – Mun-H-Centers databas om munhälsa och orofacial funktion vid sällsynta diagnoser.
  • Ågrenskas Dokumentation.
  • Orphanet: Diseases list.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:35