Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Sällsynta hälsotillstånd

I tandvården möter vi personer med bekräftat eller misstänkt sällsynt hälsotillstånd. För att ge dig som behandlare stöd har vi på den här sidan samlat informations- och utbildningsmaterial så att du och dina kollegor kan känna er trygga när ni möter personer med sällsynt hälsotillstånd i tandvården.

Sällsynta hälsotillstånd är var för sig ovanliga men det finns väldigt många olika. En del syns utanpå, andra inte. Ca. 6% av befolkningen (540 000 personer i Sverige) lever med ett sällsynt hälsotillstånd. Hälften av dem har någon form av påverkan på bett, tänder eller orofacial funktion. Eftersom diagnoserna är sällsynta saknas det ofta tillräcklig med kunskap i tandvården och hälso- och sjukvården för att ge en trygg och jämlik vård.

Diagnosbeskrivningar som behandlingsstöd

Vet du att du kommer att möta en patient med sällsynt hälsotillstånd kan du förbereda dig genom att läsa om diagnosen innan besöket. Mun-H-Center har tagit fram diagnosbeskrivningar med fokus på munhälsa och munmotorik. Vi har över 100 beskrivningar publicerade och uppdatera dem hela tiden. 

Mun-H-Centers diagnosbeskrivningar

Vill du ha mer information om en diagnos, läs i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd. Den innehåller information om fler än 300 sällsynta sjukdomar och tillstånd. 

Socialstyrelsens kunskapsdatabas

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet är till för dig och dina kollegor. Hur kan ni på er klinik bemöta och behandla personer med sällsynta hälsotillstånd på bästa sätt? I materialet ingår en film, dialogfrågor och en checklista. Titta på filmen tillsammans med dina kollegor och ha en dialog efteråt med hjälp av frågeställningarna. Checklistan kan du skriva ut för att ha nära tillhands som stöd vid behandling.

Besök hos Kira, specialisttandläkare för sällsynta hälsotillstånd

Se filmen tillsammans med dina kollegor. Förstora gärna bildrutan och ha ljudet på. (Kira är ingen specialisttandläkare utan skådespelare.)

Checklista - ett stöd för dig som behandlare

Checklistan är till för dig som behandlare. Skriv ut den och ha den nära tillhands vid behandling. 

Följande symtom är vanliga vid sällsynta hälsotillstånd:

  • Nedsatt orofacial funktion, alltså svårt att äta, prata, gapa, eller nedsatt salivkontroll
  • Svårigheter att delta i mun-och tandvårdssituationer
  • Grava bett- och tandavvikelser
  • Samförekomst av flera olika medicinska symtom eller missbildningar

Har du en patient som har ett eller flera av dessa symtom så kan det vara tecken på ett sällsynt hälsotillstånd. Du som vårdgivare är alltid välkommen att ta kontakt med oss för att kunna ge ett tryggare och mer effektivt omhändertagande av din patient.

Ladda ner checklista

Dialogfrågor för dig och dina kollegor

När du och dina kollegor har sett filmen, sett av en stund för att prata vad ni kan göra på er klinik för att ge en trygg vård till personer med sällsynta hälsotillstånd. Använd följande frågeställningar som ett stöd: 

  • Brukar vi på kliniken tänka tanken att patienten kan ha ett sällsynt hälsotillstånd när vi ser symtom som de på checklistan? 
  • Vet vi vilket stöd vi på kliniken kan få i behandlingen av dessa patienter?

Kontakta oss för råd och stöd

I Sverige finns tre odontologiska center för sällsynta hälsotillstånd. Vårt gemensamma huvuduppdrag är att samla och sprida kunskap om sällsynta odontologiska och medicinska tillstånd för att öka kompetensen när det gäller att bemöta och behandla dessa patienter. Vi har ett nära samarbete och du kan höra av dig till det center du vill. 

Göteborg

Mun-H-Center är ett nationellt orofacialt (mun och ansikte) kunskapscenter för sällsynta hälsotillstånd och en del av specialisttandvården inom Folktandvården Västra Götaland.

Mun-H-Centers kontaktuppgifter

Jönköping

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd är ett nationellt center för sällsynta hälsotillstånd som kan medföra avvikande tand- och käkutveckling, nedsatt orofacial funktion och behov av omfattande behandling. Vi är en resurs för både barn och vuxna och är en tillgång för vårdgivare och patienter i hela landet.

Till Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd webbplats

Umeå

Vid specialisttandvården på Norrlands universitetssjukhus i Umeå finns ett odontologiskt kunskapscentrum för sällsynta diagnoser och funktionsnedsättning. Kunskapscentrum i Umeå ansvarar för de fyra nordligaste regionerna. Centret är en resurs för tandläkare, vårdpersonal, patienter och patientföreningar. Verksamheten bedrivs inom ramen för specialisttandvården i samarbete med institutionen för odontologi, Umeå Universitet.

Till Odontologiskt Kunskapscentrum i Norr webbplats

Senast uppdaterad: 2022-02-28 11:29