Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Laurence-Moon-Bardet-Biedl syndrom

Koder

ICD-10: Q87.8

ORPHA: 110

Allmän information

Beräknad förekomst
1-4:100 000 levande födda.
Orsak

Okänd. Genetiskt betingad. Förändringar har hittats i sex kromosomer med olika mutationer i olika familjer. Laurence-Moon-Bardet-Biedl syndrom (LMBB) har en autosomalt recessiv ärftlighetsgång.

Allmänna symtom

Symtomen kan variera men de centrala symtomen är näthinneförändringar, extra fingrar och/eller tår, övervikt, underutveckling av könsorgan hos män (hypogenitalism) och låga halter av könshormon (hypogonadism), njurförändringar, intellektuell funktionsnedsättning och koordinationsproblem.

Synonymer

Bardet-Biedl syndrom, Laurence-Moon syndrom

Orala symtom

Tandavvikelser kan förekomma såsom avsaknad av ett eller flera tandanlag (hypodonti), små/smala tänder och korta tandrötter. Snarkning är vanligt. Nedsatt munmotorik förekommer och kan medföra talsvårigheter, ätsvårigheter och dregling.

Råd kring uppföljning och behandling

  • Det är viktigt att personer med LMBB tidigt får kontakt med tandvården för förstärkt förebyggande vård.
  • Problem att klara tandborstning motiverar förstärkt förebyggande tandvård och tandborstning med elektrisk tandborste kan underlätta rengöringen
  • Tand- och bettutveckling ska följas. Vid avvikelser ska ortodontist konsulteras på tidigt stadium för planering av eventuell bettkorrigerande behandling.
  • Vid eventuell tandreglering rekommenderas extra försiktighet när korta rötter förekommer
  • Snarkproblematik bör följas upp av läkare vid misstanke om sömnapné (frekventa andningsuppehåll under sömn)
  • Munmotorisk träning kan bli aktuellt vid ätsvårigheter, talsvårigheter och dregling.

Källor

Sällsynta hälsotillstånd, Socialstyrelsen Ågrenskas dokumentation
Senast uppdaterad: 2023-05-09 15:21