Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hereditär spastisk paraplegi

Sammanställningar hämtade från MHC-basen

Synonymer

  • Hereditär spastisk parapares
  • Strümpel-Lorrains syndrom

Koder

ICD-10: G11.4
ORPHA: 685

Beräknad förekomst

Ej kartlagd i Sverige. Ovanlig.

Orsak

Genetisk. Hereditär spastisk paraplegi (HSP) består av flera undergrupper med liknande symtom. Olika ärftlighetsmönster finns representerade. Hos personer med HSP sker en långsam förtvining av motoriska nervledningsstrukturer.

Allmänna symtom

Spasticitet och tilltagande muskelsvaghet som främst påverkar gångmönstret. Spasticiteten kan medföra felställningar i fötterna. Arm- och handfunktionen är ofta opåverkad. Ostadig balans och ataxi förekommer. Andra symtom som kan associeras med HSP är talsvårigheter, synnedsättning, utvecklingsstörning, epilepsi och urinproblem. Sjukdomssymtomen debuterar mellan tio och 40 års ålder.

Orofaciala/odontologiska symtom

Även munmotoriken kan vara påverkad vid HSP och ger då symtom i form av ätsvårigheter, talsvårigheter (dysartri) och dregling. Det finns inga kända specifika odontologiska symtom vid HSP.

Orofacial/odontologisk behandling

  • Tal- och språksvårigheter behandlas av logoped.
  • Munmotorisk träning och stimulering vid ätsvårigheter, talsvårigheter och dregling.

Källor

  • Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.
  • MHC-basen – Mun-H-Centers databas om munhälsa och orofacial funktion vid sällsynta diagnoser.
  • Ågrenskas Dokumentation.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:35