Rasmus Diswall, kanslist

Jag heter Rasmus och jobbar som kanslist på Mun-H-Center. Mitt ansvarsområde är framförallt hjälpmedelsförsäljningen.

Kontakt

Klinikens telefon: 010-441 79 80
E-post: rasmus.diswall@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2019-04-29 08:41