Åsa Mogren, logoped

Jag jobbar som logoped på Mun-H-Center. I mitt kliniska arbete träffar jag framförallt barn och ungdomar med orofaciala funktionsnedsättningar och sällsynta odontologiska och medicinska tillstånd. Jag är också doktorand vid Enheten för logopedi på Karolinska Institutet i Stockholm sedan 2014. Mitt avhandlingsarbete undersöker orofacial funktion hos skolbarn med kvarstående talstörning med fokus på bettfunktion och bettrelation.

Kontakt

Klinikens telefon: 010-441 79 80
E-post: asa.mogren@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2019-04-29 08:40