Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Munskärm för munmotorik

Många patienter, närstående och vårdgivare vänder sig till oss med frågor om munskärmsträning och vilken typ av munskärm som är den bästa. Därför sammanfattar vi här vad en munskärm är och i vilka syften en munskärm kan användas.

Alla munskärmar ser lite olika ut. Gemensamt är att de har en platta (skärm) i hård eller mjuk plast som hålls på plats med hjälp av läpparna. På plattan sitter oftast ett handtag. Munskärmar kan vara prefabricerade eller individuellt utformade.

Vi kan inte svara på vilken som är bäst eftersom det inte finns några jämförande behandlingsstudier mellan olika munskärmar. Den munskärm vi använder mest och rekommenderar på vår webbplats heter Ulmer. Anledningen till det är att vi har lång klinisk erfarenhet och positiva behandlingsresultat med den modellen.

Aktiv och passiv träning 

Munskärmen har bland annat sagts kunna motverka munandning, bota snarkning, förhindra orala ovanor, stärka läppmuskulaturen, minska trycket från underläppen, förbättra sväljning, påverka tändernas lutning, minska gastroesofageal reflux och förbättra kroppshållning. Den kan användas passivt eller aktivt som ett styrketräningsredskap. Aktiv munskärmsträning innebär att den som behandlas ska försöka hålla fast munskärmen med läpparna mot motstånd. Metoden anpassas efter syftet med behandlingen och patientens förutsättningar. Oftast rekommenderas några minuters träning per dag fördelat på ett till tre träningspass.

Studier med hög evidensgrad saknas fortfarande

Erfarenheter från klinisk verksamhet och interventionsstudier ger visst stöd för behandling med munskärm för patienter med svaga läppar eller  sväljningssvårigheter. Studier med hög evidensgrad saknas dock fortfarande. Många frågor återstår att besvara så som vilka patienter som kan ha nytta av träningen, val av träningsmetod och om någon specifik munskärm är mer effektiv än någon annan. Vi hoppas att det kommer att finnas mer kunskap i framtiden som bygger på randomiserade, kontrollerade studier som ger högt bevisvärde.

Senast uppdaterad: 2019-05-07 14:21