Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kurskalender

Vi anordnar kurser, workshops, utbildningar och studiebesök. Här nedan hittar du aktuella kurser som du kan anmäla dig till.

Hur kan vi öka acceptansen i tandvårdssituationer för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)? Alla patienter behöver ett individuellt omhändertagande men för personer med NPF är det särskilt viktigt att skapa rätt förutsättningar för att lyckas med tandvårdsbesöket.

I den här kursen kommer du att lära dig hur du bemöter och skapar trygghet för patienter med NPF. Kursen är uppdelat i två delar, en teoretisk och en praktisk. I teoridelen går vi igenom olika verktyg, bland annat lågaffektivt bemötande, inskolning och bildstöd. Du kommer också lära dig oralmotoriska metoder för sensomotorisk stimulans, t ex att vänja patienten vid beröring i munhålan. I workshoppen får du sedan själv testa olika hjälpmedel och verktyg.

Kursledare är tandsköterskorna Maria Hall och Pia Dornérus. Båda har många års erfarenhet av inskolning i tandvården och att bemöta patienter med NPF.

Program

8:30-9:00
Fika och registrering

9:00-12:00
Presentation och genomgång av kursen
Bemötande - lågaffektivt
Fruktpaus
Inskolning

12:00-13:00
Lunch

13:00-16:30
Bildstöd och hjälpmedel
Eftermiddagsfika
Workshop
En förälder berättar
Sammanfattning av dagen

Dag och tid: Torsdag 7 maj 2020 kl 8:30-16:30
Plats: Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås
Målgrupp: Personal inom tandvården samt andra verksamheter som möter barn eller ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)
Kostnad: 1 320 kr exkl. moms (1 650 kr inkl. moms). I priset ingår fm/em kaffe och lunch.
Anmälan: Senast 16 april

Att se till att barn äter och växer är ett starkt behov hos de flesta föräldrar. När det krånglar med maten och barnet av olika anledningar inte äter kan vardagen ställas på ända.

Innehåll

Mun-H-Center och Ågrenska bjuder tillsammans in till en utbildningsdag om barn med ätsvårigheter. Utbildningen vänder sig till dig som förälder till ett barn med ätsvårigheter och personer du och barnet möter i er vardag.

Många barn har perioder då de väljer bort viss mat, men även om det kan vara påfrestande påverkar det inte barnets utveckling på sikt. Andra familjer har barn med mer eller mindre permanenta ätsvårigheter. 

Under denna utbildning kommer du att få kunskap och praktiska tips om barns ätutveckling, kroppens behov av näring och energi, olika typer av ätsvårigheter, råd vid PEG/knapp och oralmotorisk stimulering. Du får lära dig hur du kan anpassa matens konsistens utifrån olika behov och får exempel på olika hjälpmedel. Vi kommer också att ta upp den stress det kan innebära att ha ett barn med ätsvårigheter och hur du kan hitta strategier för att hantera vardagen. Under dagen ges också tid för frågor och erfarenhetsutbyte med andra deltagare.

Utbildningsdagen ges i samarbete med Ågrenska.

Föreläsare

Lisa Bengtsson, leg logoped, Mun-h-Center
Elin Lindell, leg dietist, Ågrenska
Charlotte Bokgren, leg psykolog, Specialistcentrum Barn och Unga Gamlestaden, Angereds Närsjukhus

Målgrupp

Föräldrar och närstående till barn med olika typer av ätsvårigheter.
Personal inom förskola, skola, korttidsverksamhet, personlig assistans och BVC.

Anmälan

Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person. Vid avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras halva kursavgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar innan kurstillfället debiteras hela kursavgiften. Vid överlåtande av plats är vi tacksamma för information om namnändring samt eventuella önskemål om specialkost.

Dag och tid: Torsdag 14 maj 2020, kl 09.00-16.00
Plats: Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås. Lokal: Ågrenska Akademin, Hörsalen.
Kursavgift: 1320 kr exkl. moms (1 650 kr inkl. moms). Föräldrar och andra närstående: 500 kr inkl. moms. I priset ingår fika och lunch.
Anmälan: Senast 30 apr 2020

Program

Registrering och kaffe/te med smörgås från kl. 08.30

09.00
Inledning och presentation
Pia Dornerus, utbildningskoordinator på Mun-H-Center och Astrid Emker, pedagog på Ågrenska

09.45
Ätutveckling, ätsvårigheter och oralmotorisk stimulans
Lisa Bengtsson, leg logoped på Mun-H-Center

10.25
Paus med kaffe/te och kaka

10.50
Forts Ätutveckling, ätsvårigheter och oralmotorisk stimulans  

11.30
Kroppens behov av energi och näring
Elin Lindell, leg dietist på Ågrenska

12.30
Lunch

13.30
Att ha ett barn med ätsvårigheter – psykologiska aspekter
Charlotte Bokgren, leg psykolog på Specialistcentrum Barn och Unga Gamlestaden, Angereds Närsjukhus

14.45
Stationer: Demonstration av specialkost och hjälpmedel
Inklusive kaffe/te och kaka

15.30
Diskussion och summering av dagen

16.00
Tack för idag!

(Med reservation för ändringar)

Anmälningsformulär

Kursavgiften faktureras. Vid återbud senare än fem dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Senast uppdaterad: 2020-01-07 08:02