Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kurskalender

Vi anordnar kurser, workshops, utbildningar och studiebesök. Här nedan hittar du aktuella kurser som du kan anmäla dig till.

Vad är skillnaden mellan talstörning och språkstörning? Hur kan vi se till att effekten av en språklig nedsättning blir så liten som möjligt och verka för delaktighet för barnet eller eleven? Internationella studier visar att i snitt två elever i varje klass har en språkstörning. Barn och unga med språkstörning har inte samma förmåga att formulera sig och/eller att förstå som andra i samma ålder. Hur detta yttrar sig varierar över tid, mellan olika individer och olika situationer. Ett barn med talstörning kan inte, eller har svårt att, formulera språkljud eller samordna språkljud till ord.

Till skillnad från talstörning är språkstörning ofta en dold funktionsnedsättning och kan därför vara svår för omvärlden att förstå. Denna utbildning ger en beskrivning av olika typer av språkstörning och motoriska talstörningar. Vad beror de på och vad kan de få för pedagogiska konsekvenser? Föreläsningarna tar upp samexisterande svårigheter och förhållningssätt i relation till språklig nedsättning. 

Dagen genomförs i samarbete med Ågrenska.

Föreläsare

  • Anna-Eva Hallin, leg. logoped och postdoktor på Karolinska Institutet med fokus på språk-, läs- och skrivutveckling och –svårigheter hos barn och ungdomar och arbetar kliniskt på Röstkonsultens logopedmottagningar i Stockholm.
  • Åsa Mogren, leg. logoped på Mun-H-Center i Göteborg och doktorand på Karolinska Institutet.

Målgrupp

Personal inom för- och grundskola samt andra verksamheter som möter barn eller ungdomar med tal- och språkstörningar. 

Anmälan              

Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person. Vid avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras halva kursavgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar innan kurstillfället debiteras hela kursavgiften. Vid överlåtande av plats är vi tacksamma för information om namnändring samt eventuella önskemål om specialkost.

Dag och tid: Torsdag 21 november 2019, kl 09.00-16.00
Plats: Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås. Lokal: Ågrenska Akademin, Drottning Silvias hörsal.
Kursavgift: 1 320 kr exkl. moms (1 650 kr inkl. moms). I priset ingår fm/em kaffe och lunch.
Anmälan: Senast 31 okt 2019

Studiebesök på Mun-H-Center

Välkommen att boka in en halvdag hos oss på Mun-H-Center. Lär dig mer om vår verksamhet och olika arbetsmetoder för att alla barn ska få den bästa möjliga vården. Studiebesöket innehåller följande delar:

  • Information om Mun-H-Center
  • Munhälsa vid sällsynta diagnoser
  • Oralmotorik
  • Information om olika hjälpmedel
  • Inskolning i tandvården med hjälp av bildstöd

Dag och tid: Fredag 6 december 2019 kl kl 9:00-13:00
Plats: Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås
Målgrupp: Alla intresserade
Kostnad: 200 SEK inkl moms. Kaffe och smörgås ingår. Lunch kan beställas till självkostnadspris.
Anmälan: Senast 8 november

Hur kan vi öka acceptansen i tandvårdssituationer för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)? Alla patienter behöver ett individuellt omhändertagande men för personer med NPF är det särskilt viktigt att skapa rätt förutsättningar för att lyckas med tandvårdsbesöket.

I den här kursen kommer du att lära dig hur du bemöter och skapar trygghet för patienter med NPF. Kursen är uppdelat i två delar, en teoretisk och en praktisk. I teoridelen går vi igenom olika verktyg, bland annat lågaffektivt bemötande, inskolning och bildstöd. Du kommer också lära dig oralmotoriska metoder för sensomotorisk stimulans, t ex att vänja patienten vid beröring i munhålan. I workshoppen får du sedan själv testa olika hjälpmedel och verktyg.

Kursledare är tandsköterskorna Maria Hall och Pia Dornérus. Båda har många års erfarenhet av inskolning i tandvården och att bemöta patienter med NPF.

Program

8:30-9:00
Fika och registrering

9:00-12:00
Presentation och genomgång av kursen
Bemötande - lågaffektivt
Fruktpaus
Inskolning

12:00-13:00
Lunch

13:00-16:30
Bildstöd och hjälpmedel
Eftermiddagsfika
Workshop
En förälder berättar
Sammanfattning av dagen

Dag och tid: Torsdag 7 maj 2020 kl 8:30-16:30
Plats: Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås
Målgrupp: Personal inom tandvården samt andra verksamheter som möter barn eller ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)
Kostnad: 1 320 kr exkl. moms (1 650 kr inkl. moms). I priset ingår fm/em kaffe och lunch.
Anmälan: Senast 16 april

Anmälningsformulär

Kursavgiften faktureras. Vid återbud senare än fem dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Senast uppdaterad: 2019-09-05 16:38