Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kurskalender

Vi anordnar kurser, workshops, utbildningar och studiebesök. Här nedan hittar du aktuella kurser som du kan anmäla dig till.

Oralmotoriska funktionsnedsättningar är vanligt hos personer med sällsynta hälsotillstånd liksom hos personer med generella funktionsnedsättningar. Oralmotoriken har betydelse för viktiga funktioner som att tugga, svälja och tala. Den kan inverka på den orala hälsan och på bettutvecklingen. Denna diplomkurs kommer att ge teoretisk bakgrund till oralmotoriska funktionsnedsättningar. Olika behandlingsmetoder och fallbeskrivningar kommer att presenteras. Föreläsningar varvas med praktiska övningar. Tandläkare och läkare med olika specialistkompetens samt tandhygienister och logopeder föreläser på utbildningen. Kursen ges digitalt och i samarbete med Svenska tandläkarförbundet


Målgrupp: Tandläkare och logopeder
Datum: 22 mars -26 mars 2021. 
Plats: Kursen kommer att ges digitalt.
Kursform: Föreläsningar, falldemonstrationer, videopresentationer, demonstrationer av hjälpmedel och träningsredskap och praktiska övningar. Kursen kommer att ges digitalt och mer information kring upplägg kommer i början av januari. 
Kostnad: 15.000:- inkl. moms
Anmälan: Senast 19 februari 2021 

Anmäl dig till diplomkursen

Program

Måndag 22 mars

09.00-09.15
Check-in och teknikkoll

09.15-10.00
Introduktion + information om examinationsuppgift
Anna Ödman, tf. klinikchef och specialisttandläkare i ortodonti

10.00-12.00
Genetik vid utvecklingsneurologiska tillstånd
Malin Kvarnung, med dr, specialistläkare 

12.00-13.00 - Lunch

13.00-14.30
Orofaciala funktionsnedsättningar och det tvärprofessionella arbetssättet
Christina Havner, specialisttandläkare i ortdonti

14.30-15.00 - Paus

15.00-16.30 - Parallella föreläsningar
Ansikts- och bettutveckling (för logopeder)
Maria Ransjö, professor, specialistandläkare
Tal, språk och kommunikation (för tandläkare)
Åsa Mogren, leg. logoped

16.30 -17.00
Träffas i examinationsgrupper

Tisdag 23 mars

08.30-10.00
Utredning och behandling av salivläckage och dysfagi hos barn och vuxna
Hans Dotevall, med dr, överläkare 

10.00-10.30 - Paus

10.30-11.00
Fortsättning med Hans Dotevall

11.00 - 12.00
Oralmotorisk utredning och behandling barn
Åsa Mogren, leg. logoped

12.00-13.00 - Lunch

13.00-14.00
Fortsättning med Åsa Mogren

14.00-14.15 - Paus

14.15-17.00
Praktisk tillämpning oralmotorik och grupparbete examinationsuppgift

Onsdag 24 mars

08.30-10.00
Oralmotorisk behandling barn
Åsa Mogren, leg. logoped och Christina Havner, specialisttandläkare i ortodoni

10.00-10.30 - Paus

10.30-11.00
Fördjupning tungband
Torunn Liljegren, leg. logoped

11.00-12.00
Inskolning, desensibilisering och bildstöd
Maria Hall, tandsköterska specialiserad inom barntandvård

12.00-13.00 - Lunch

13.00-14.00
Orofaciala hjälpmedel
Annette Carlsson, leg. tandhygienist

14.00-14.30 - Paus

14.30-17.00
Grupparbete examinationsuppgift

Torsdag 25 mars

08.30-10.00
Behandling av oralmotoriska funktionsnedsättningar och dysfagi hos vuxna
Mona Mikati, specialisttandläkare och Helena Löfhede, leg. logoped

10.00-10.30 - Paus

10.30-11.30
Fortsättning med Mona Mikati, specialisttandläkare och Helena Löfhede, leg. logoped

11.30-12.30
Neuromuskulära teamet på Mun-H-Center; erfarenheter, tvärprofessionellt samarbete och longitudinell uppföljning

12.30-13.30 - Lunch

13.30-15.00
Tuggning, funktion, sensorik
Nikolaos Christidis, docent och specialisttandläkare

15:00-15.15 - Paus

15.15-16.15
Andningsfunktion och kraniofacial tillväxt
Anders Magnusson, med dr, specialisttandläkare

16.15-17.00
Fördjupning munskärm
Lisa Bengtsson, leg. logoped

Fredag 26 mars

08.30-10.00
Grupparbete inklusive paus

10.00-13.00
Redovisning av examinationsuppgifter
Examinator: Anna Ödman, tf. klinikchef och specialisttandläkare i ortodonti

13.00-14.00 - Avslutning

Kursdag för föräldrar och anhöriga till barn med ätsvårigheter

Att se till att barn äter och växer är ett starkt behov hos de flesta föräldrar. När det krånglar med maten och barnet av olika anledningar inte äter kan vardagen ställas på ända.

Ågrenska och Mun-H-Center bjuder tillsammans in till en utbildningsdag om barn med ätsvårigheter. Utbildningen vänder sig till dig som förälder till ett barn med ätsvårigheter och personer du och barnet möter i er vardag.

Många barn har perioder då de väljer bort viss mat, men även om det kan vara påfrestande påverkar det inte barnets utveckling på sikt. Andra familjer har barn med mer eller mindre permanenta ätsvårigheter. 

Under denna utbildning kommer du att få kunskap och praktiska tips om barns ätutveckling, kroppens behov av näring och energi, olika typer av ätsvårigheter, råd vid PEG/knapp och oralmotorisk stimulering. Du får lära dig hur du kan anpassa matens konsistens utifrån olika behov och får exempel på olika hjälpmedel. Vi kommer också att ta upp den stress det kan innebära att ha ett barn med ätsvårigheter och hur du kan hitta strategier för att hantera vardagen. Under dagen ges också tid för frågor och erfarenhetsutbyte med andra deltagare.

Utbildningsdagen ges i samarbete med Ågrenska.

Föreläsare
Lisa Bengtsson, leg logoped, Mun-H-Center
Elin Lindell, leg dietist, Ågrenska
Charlotte Bokgren, leg psykolog, Specialistcentrum Barn och Unga Gamlestaden, Angereds Närsjukhus

Datum: Tisdag 1 juni 2021
Plats: Mun-H-Center, Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås
Målgrupp: Föräldrar och närstående till barn med olika typer av ätsvårigheter. Personal inom förskola, skola, korttidsverksamhet, personlig assistans och BVC.
Pris: 1 320 kr exkl. moms (1 650 kr inkl. moms). Föräldrar och andra närstående: 500 kr inkl. moms.
Sista anmälningsdag: 9 maj 2021

Anmälningsformulär

Kursavgiften faktureras. Vid återbud senare än fem dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Behandling av personuppgifter inom Västra Götalandsregionen

Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR) inom hela EU. GDPR bestämmer hur offentliga myndigheter och företag ska behandla personuppgifter. Här kan du läsa om hur vi inom Västra Götalandsregionen, VGR, behandlar dina personuppgifter och hur du kommer i kontakt med oss.
Senast uppdaterad: 2016-11-01 09:04