Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19: Har du förkylningsbesvär? Håll dig undan kontakter där du riskerar att sprida smitta, både i arbetsliv och privatliv. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar.

  • Du som arbetar i vården ska inte gå till jobbet om du får symtom på luftvägsinfektion.
  • Närstående bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden.

Om du har allmänna frågor om covid-19, ring 11313, läs Folkhälsomyndighetens frågor och svar eller Aktuellt läge om covid-19 i Västra Götaland Misstänker du att du är drabbad av coronaviruset läs på 1177.se om hur du kontaktar vården. 

Kurskalender

Vi anordnar kurser, workshops, utbildningar och studiebesök. Här nedan hittar du aktuella kurser som du kan anmäla dig till.

Studiebesök på Mun-H-Center

Välkommen att boka in en halvdag hos oss på Mun-H-Center. Lär dig mer om vår verksamhet och olika arbetsmetoder för att alla barn ska få den bästa möjliga vården. Studiebesöket innehåller följande delar:

  • Information om Mun-H-Center
  • Munhälsa vid sällsynta diagnoser
  • Oralmotorik
  • Information om olika hjälpmedel
  • Inskolning i tandvården med hjälp av bildstöd

Dag och tid: Fredag 17 april 2020, kl 9:00-13:00
Plats: Mun-H-Center, Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås
Målgrupp: Alla intresserade
Kostnad: 200 SEK inkl moms. Kaffe och smörgås ingår. Lunch kan beställas till självkostnadspris.
Anmälan: Senast 10 april

OBS, kursen är fulltecknad.

 

Hur kan vi öka acceptansen i tandvårdssituationer för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)? Alla patienter behöver ett individuellt omhändertagande men för personer med NPF är det särskilt viktigt att skapa rätt förutsättningar för att lyckas med tandvårdsbesöket.

I den här kursen kommer du att lära dig hur du bemöter och skapar trygghet för patienter med NPF. Kursen är uppdelat i två delar, en teoretisk och en praktisk. I teoridelen går vi igenom olika verktyg, bland annat lågaffektivt bemötande, inskolning och bildstöd. Du kommer också lära dig oralmotoriska metoder för sensomotorisk stimulans, t ex att vänja patienten vid beröring i munhålan. I workshoppen får du sedan själv testa olika hjälpmedel och verktyg.

Kursledare är tandsköterskorna Maria Hall och Pia Dornérus. Båda har många års erfarenhet av inskolning i tandvården och att bemöta patienter med NPF.

Dag och tid: Torsdag 7 maj 2020 kl 8:30-16:30
Plats: Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås
Målgrupp: Personal inom tandvården samt andra verksamheter som möter barn eller ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)
Kostnad: 1 320 kr exkl. moms (1 650 kr inkl. moms). I priset ingår fm/em kaffe och lunch.
Anmälan: Kursen är fulltecknad
Maxantal deltagare: 20 personer

Program

8:30-9:00
Fika och registrering

9:00-12:00
Presentation och genomgång av kursen
Bemötande - lågaffektivt
Fruktpaus
Inskolning

12:00-13:00
Lunch

13:00-16:30
Bildstöd och hjälpmedel
Eftermiddagsfika Workshop
En förälder berättar
Sammanfattning av dagen

 När barnet har svårt att äta

 - Digital kursdag för föräldrar och anhöriga till barn med ätsvårigheter

Att se till att barn äter och växer är ett starkt behov hos de flesta föräldrar. När det krånglar med maten och barnet av olika anledningar inte äter kan vardagen ställas på ända.

Mun-H-Center och Ågrenska bjuder tillsammans in till en utbildningsdag om barn med ätsvårigheter. Utbildningen vänder sig till dig som förälder till ett barn med ätsvårigheter och personer du och barnet möter i er vardag.

Med anledning av Covid-19 situationen har vi beslutat att genomföra denna kurs via streaming. Vi använder oss av videokonferenssystemet Zoom, vilket går enkelt att ansluta till via dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Många barn har perioder då de väljer bort viss mat, men även om det kan vara påfrestande påverkar det inte barnets utveckling på sikt. Andra familjer har barn med mer eller mindre permanenta ätsvårigheter.

Under denna utbildning kommer du att få kunskap och praktiska tips om barns ätutveckling, kroppens behov av näring och energi, olika typer av ätsvårigheter, råd vid PEG/knapp och oralmotorisk stimulering. Du får lära dig hur du kan anpassa matens konsistens utifrån olika behov och får exempel på olika hjälpmedel. Vi kommer också att ta upp den stress det kan innebära att ha ett barn med ätsvårigheter och hur du kan hitta strategier för att hantera vardagen. Under dagen ges också tid för frågor och erfarenhetsutbyte med andra deltagare.

Utbildningsdagen ges i samarbete med Ågrenska.

Föreläsare

Lisa Bengtsson, leg logoped på Mun-H-Center, Elin Lindell, leg dietist på Ågrenska och Charlotte Bokgren, leg psykolog, Specialistcentrum Barn och Unga Gamlestaden, Angereds Närsjukhus.

Anmälan

Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person. Vid avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras halva kursavgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar innan kurstillfället debiteras hela kursavgiften. Vid överlåtande av plats är vi tacksamma för information om namnändring samt eventuella önskemål om specialkost.

Dag och tid: Torsdag 14 maj 2020, kl 09.00-16.00
Plats: Med anledning av Covid-19 situationen har vi beslutat att genomföra denna kurs via streaming. Vi använder oss av videokonferenssystemet Zoom, vilket går enkelt att ansluta till via dator, surfplatta eller mobiltelefon.
Målgrupp: Föräldrar och närstående till barn med olika typer av ätsvårigheter. Personal inom förskola, skola, korttidsverksamhet, personlig assistans och BVC.
Kursavgift: 900 kr exkl. moms. Föräldrar och andra närstående: 250 kr inkl. moms.
Anmälan: Senast 30 apr 2020

Program

09.00
Inledning och presentation
Pia Dornerus, utbildningskoordinator på Mun-H-Center och Astrid Emker, pedagog på Ågrenska

09.45
Ätutveckling, ätsvårigheter och oralmotorisk stimulans
Lisa Bengtsson, leg logoped på Mun-H-Center

10.25
Paus

10.50
Forts Ätutveckling, ätsvårigheter och oralmotorisk stimulans

11.30
Kroppens behov av energi och näring
Elin Lindell, leg dietist på Ågrenska

12.30
Paus

13.30
Att ha ett barn med ätsvårigheter – psykologiska aspekter
Charlotte Bokgren, leg psykolog på Specialistcentrum Barn och Unga Gamlestaden, Angereds Närsjukhus

14.45
 Demonstration av specialkost och hjälpmedel

15.30
Diskussion och summering av dagen

16.00
Tack för idag!

(Med reservation för ändringar)

Bedömning och behandling av det lilla sköra barnets ätande

- Workshop för professioner som arbetar med för tidigt födda barn, inom neonatalvård eller med små barn efter intensivvård

En effektiv behandling av sköra spädbarns ätande börjar med en bedömning av vad barnet behöver för att lyckas. I denna workshop kommer att lära dig att använda bedömningsmaterialet Early Feeding Skills Assessment (EFS) för att effektivt planera och utföra en barncentrerad strategi för behandling av spädbarnets ätande och matning.

Workshopen innehåller en genomgång av aktuell forskning om spädbarns ätande, vikten av att ge barnet erfarenhet av att äta och ätande efter intensivvård. Vi kommer att analysera videoinspelningar av sväljning och andning för att lära oss om viktiga färdighetsområden för ätande: oralmotorik och sväljfunktion, fysiologisk stabilitet, engagemang och barnets suga-svälja-andasmönster. Du kommer att lära dig komponenterna i en barncentrerad strategi kring ätande och matning av det lilla sköra barnet.

För första gången ges denna kurs i användning av EFS i Sverige. Du kan läsa mer på feedingflock.com. Workshoppen ges på engelska.

Instruktör

Suzanne Thoyre är sjuksköterska och professor på School of Nursing på University of North Carolina, Chapel Hill. Suzanne är en av grundarna till The Feeding Flock. Hennes forskning rör bland annat för tidigt födda barns ätande och ätutveckling.

Dag och tid: Torsdag 17 september 2020, 8:30-17:00
Plats: Mun-H-Center, Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås
Målgrupp: Kliniker som i sin vardag arbetar med små sköra barn som ska lära sig att äta. Neonatalsköterskor och barnsjuksköterskor, BVC-sköterskor, logopeder, arbetsterapeuter, amningsspecialister, dietister, barnläkare.
Kostnad: 2800 exkl. moms (3500 SEK inkl moms). I priset ingår fm/em kaffe och lunch.
Anmälan: Senast 4 augusti 2020

Oralmotoriska funktionsnedsättningar är vanligt hos personer med sällsynta diagnoser liksom hos personer med generella funktionsnedsättningar. Oralmotoriken har betydelse för viktiga funktioner som att tugga, svälja och tala. Den kan inverka på den orala hälsan och på bettutvecklingen. Denna diplomkurs kommer att ge teoretisk bakgrund till oralmotoriska funktionsnedsättningar. Olika behandlingsmetoder och fallbeskrivningar kommer att presenteras. Föreläsningar varvas med praktiska övningar. Tandläkare och läkare med olika specialistkompetens samt tandhygienister och logopeder föreläser på utbildningen. Kursen ges i samarbete med Västra kursnämnden.

Datum: Kursen ges under en vecka våren 2021. Exakt datum, plats och mer information kommer snart.
Målgrupp: Tandläkare och logopeder

För mer information, håll utkik på vår webbplats, följ oss på Facebook eller kontakta oss.

Anmälningsformulär

Kursavgiften faktureras. Vid återbud senare än fem dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Senast uppdaterad: 2020-02-06 11:26