Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

DYMTA

Manual till DYMTA och en temabild som tillhör testet

Dynamisk Motorisk Talbedömning (DYMTA) är ett test som används vid bedömning av talstörning, särskilt vid misstanke om motoriska talsvårigheter.

Testet kan användas för barn från ca tre års ålder, skolbarn och ungdomar. Testet har referensdata för åldrarna 39 år och är prövat för reliabilitet och validitet (Rex, Sand, Strand, Hansson & McAllister, 2021).

Användningsområden

DYMTA används vid differentialdiagnostisering mellan taldyspraxi (störning av talmotorisk planeringsförmåga) och andra talstörningar såsom fonologisk språkstörning (talstörning med språklig grund), talmotorisk försening/avvikelse (fonetiska avvikelser och instabil oralmotorisk kontroll) och dysartri (störning av motoriskt utförande). Resultat från DYMTA kan också användas som underlag för interventionsplanering, vid uppföljning av intervention och kan ge information om grad av talsvårighet.

Hur går testet till?

DYMTA utförs på repetition med fokus på talets rörelser genom ordet. Testets dynamiska testmetod innebär att logopeden ger stöd och ledtrådar under bedömningen för att stötta individens maximala förmåga att uttala ordet med smidiga och korrekta talrörelser. Svårigheter visar sig då som olika talkaraktäristika och dessa markörer ger underlag för det kliniska resonemanget kring orsak och diagnos.

Bakgrunden till DYMTA

Arbetet med DYMTA planerades och startade 2013 av logopederna Susanne Rex, Anita McAllister och Kristina Hansson, med utgångspunkt i Dynamic Evaluation of Motor Speech Skills; DEMSS (Strand et al., 2013). Utvecklingsarbetet mynnade sedan ut i testen DYMTA-A och DYMTA-B, spontantalsbilden Bussen, blanketten Till DYMTA för registrering av spontantal och fonemproduktion, samt en utförlig manual på svenska (Rex, McAllister & Hansson, 2016). Tre examensarbeten i logopedi har genomförts för att undersöka hur barn med typisk utveckling presterar på uppgifterna i testet. Testkonstruktion och prestationen på uppgifterna i DYMTA hos ca 100 barn med typisk utveckling beskrivs i en artikel av Rex, Hansson, Strand & McAllister (2021).

Norsk anpassning av DYMTA

Logoped Pamela Åsten och specialistlogoped Susanne Rex har tillsammans utarbetat en norsk anpassning av testblanketterna DYMTA-A, DYMTA-B och Till DYMTA. Filer med den norska anpassningen av DYMTA och ett förord till dessa finns på det USB som ingår vid beställning av DYMTA.

Beställning på Mun-H-Center

 • Pris på Mun-H-Center: 950 SEK
 • Förpackningsstorlek: 1 testmaterial

Susanne Rex är specialistlogoped vid Logopedimottagningen, Skånes Universitetssjukhus. Hon arbetar med utredning och intervention av oral- och talmotoriska svårigheter hos barn, unga och vuxna och driver utvecklingsarbeten och forskning inom området. Susanne disputerade 2022 vid Enheten för logopedi, Karolinska Institutet med avhandlingen Assessment and differential diagnosis in Childhood Apraxia of Speech. Hon är engagerad i den verksamhetsförlagda utbildningen och undervisar på Logopedprogrammet vid Logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet i ämnesområdet talstörning och oralmotorik.

Anita McAllister är leg. logoped, docent och lektor i logopedi. Hennes forskning gäller taldyspraxi, tal- och oralmotoriska avvikelser samt röstproblem hos barn. Hon är verksam inom forskning och utbildning vid Enheten för logopedi, Karolinska Institutet och Logopedkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Kristina Hansson är leg. logoped, docent och universitetslektor i logopedi. Huvudområden för hennes forskning är grammatisk och lexikal-semantisk utveckling och sårbarhet hos barn med språkstörning och hos barn med olika grad av hörselnedsättning. Hon är verksam inom forskning och utbildning vid Logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Kvinna i gul tröja antecknar i ett block

Testet innehåller följande delar:

 • Manual
 • USB-minne med testblanketter för egen utskrift. Materialet består av tre testblanketter på svenska såväl som norska anpassningar:
  • DYMTA-A
  • DYMTA-B
  • Till DYMTA.
 • Samtalsbilden (A4) "Bussen", med ord från testet. Bilden är tryckt på hårt papper och är laminerad för att vara avtorkningsbar och svara upp mot hygienkrav. 
 • Rex, S., McAllister, A., & Hansson, K. (2016). Dynamisk Motorisk Talbedömning (DYMTA) Manual. Kunskapsutveckling i Lund AB, ISBN: 978-91-976067-2-1.
 • Rex, S., Hansson, K., Strand, E., & McAllister, A. (2021). Performance of Swedish children on a dynamic motor speech assessment. International Journal of Speech-Language Pathology. 23:5, 453-464, DOI: 10.1080/17549507.2020.1862300
 • Rex, S., Sand, A., Strand, E., Hansson, K., & McAllister, A. (2021). A preliminary validation of dynamic speech motor assessment for Swedish-speaking children with childhood apraxia of speech. Logopedics Phoniatrics Vocology. 47(4):230-238. doi: 10.1080/14015439.2021.1943517. Epub 2021 Jul 6. PMID: 34227450.
 • Strand, E.A., McCauley, R.J., Weigand, S.D., Stoeckel, R.E., & Baas, B.S. (2013). A motor speech assessment for children with severe speech disorders: reliability and validity evidence. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. 2013 Apr;56(2):505-20. PMID: 23275421. https://pubs.asha.org/doi/10.1044/1092-4388%282012/12-0094%29
Senast uppdaterad: 2024-03-28 09:14