Oral Placement Therapy

Beskrivning

Oralmotorisk behandling för ökad tydlighet i talet och förbättrad ätförmåga. Logoped Sara Rosenfeld-Johnson är en auktoritet när det gäller behandling av talmotoriska störningar och en mycket uppskattad föreläsare som undervisar i olika delar av världen. Hon är bosatt i Tucson, Arizona, USA och driver företaget TalkTools™ för att sprida kunskap om sina metoder och sitt arbetsmaterial för förbättring av artikulation och äta/dricka-förmåga hos barn och vuxna.

Boken Oral Motor Exercises For Speech Clarity gavs ut 2001 och den har därefter tryckts i flera upplagor. Författaren har efter omarbetning 2009 gett den en ny titel: Oral Placement Therapy for Speech Clarity and Feeding.  

  • Författare: Sara Rosenfeld-Johnson
  • Förlag: Mun-H-Center
  • Tryckår: 2010
  • ISBN: 978-91-976819-5-7

Beställning på Mun-H-Center

  • Språk: Svenska
  • Pris på Mun-H-Center: 650 SEK
  • Förpackningsstorlek: 1 bok
Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:30