Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hydrocefalus

Koder

ICD-10: G91.9

ORPHA: 2185

Rapport från observationsschema

Allmän information

Beräknad förekomst
1:1000 levande födda varav 1/3 med ryggmärgsbråck.
Orsak

Ett stopp i hjärnans vätskesystem leder till ett förhöjt tryck och förstorade vätskerum som gör att huvudet växer oproportionerligt mycket. Hydrocefalus hos för tidigt födda barn beror oftast på en blödning i hjärnans hålrum. Hydrocefalus hos fullgångna barn kan orsakas av händelser under graviditeten, i samband med förlossningen, efter födelsen eller uppstå av okänd orsak.

Allmänna symtom

Hydrocefalus behandlas vanligtvis med shunt som leder vätska från hålrumssystemet i hjärnan till bukhålan eller hjärtats förmak. Hydrocefalus behöver inte medföra något funktionshinder men kan vara förenat med cerebral pares, balansproblem, utvecklingsförsening, utvecklingsstörning, epilepsi eller ögon- och synproblem. Även autismspektrumstörningar kan förekomma, exempelvis ADHD.

Orala symtom

Några barn med hydrocefalus har påverkan på munmotoriken med talsvårigheter, ätsvårigheter och dregling som följd. Svaga muskler i mun och ansikte kan också ha betydelse för munhälsa och bettutveckling.

Råd kring uppföljning och behandling

  • Viktigt att personer med hydrocefalus tidigt får kontakt med tandvården för förstärkt förebyggande vård.
  • Tand- och bettutveckling ska följas. Vid avvikelser ska ortodontist konsulteras på tidigt stadium för planering av eventuell bettkorrigerande behandling.
  • Vid problem att klara tandbehandling och tandborstning är det motiverat med förstärkt förebyggande tandvård
  • Munmotorisk träning och stimulering vid ätsvårigheter, talsvårigheter och dregling
  • Tal- och språksvårigheter behandlas av logoped
  • Läkarkontakt rekommenderas vid medicinska tillstånd, som t.ex. hjärtfel.

Källor

Senast uppdaterad: 2019-11-12 14:49