Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fetalt alkoholsyndrom (FAS)

Sammanställningar hämtade från MHC-basen

Koder

ICD-10: Q86.0
ORPHA: 1915

Beräknad förekomst

200:100 000 levande födda

Orsak

FAS orsakas av att fostret varit utsatt för alkohol under fostertiden.

Allmänna symptom

Fyra kriterier ska uppfyllas för att diagnos ska ställas:

  • Mamman har missbrukat eller varit beroende av alkohol under graviditeten.
  • Typiska anletsdrag.
  • Tillväxthämning.
  • Symtom från centrala nervsystemet/hjärnan.

Koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet, sömnrubbningar och inlärningssvårigheter är vanligt. Ett flertal organ kan vara påverkade, exempelvis hjärta, skelett, njurar och ögon. Vilka skador som uppstår beror på när under graviditeten som fostret har exponerats för alkohol.

Orofaciala/odontologiska symtom

Karaktäristiska ansiktsdrag är associerade med syndromet. Läpp-käk-gomspalt, underbett och tandutvecklingsstörningar förekommer. En del barn med FAS har munmotoriska problem som påverkar tal- och ätutveckling.

Orofacial/odontologisk behandling

  • Viktigt att personer med FAS tidigt får kontakt med tandvården för förstärkt förebyggande vård och munhälsoinformation.
  • Tand- och bettutveckling ska följas. Vid avvikelser ska ortodontist konsulteras på tidigt stadium för planering av eventuell bettkorrigerande behandling.
  • Munmotorisk träning och stimulering kan vara aktuellt vid ätsvårigheter, talsvårigheter och nedsatt salivkontroll.
  • Tal-, språk- och kommunikationsträning är ofta motiverat.

Källor

  • MHC-databasen - Mun-H-Centers databas om munhälsa och orofacial funktion vid sällsynta diagnoser.
  • Ågrenskas Dokumentation.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:35