Anonymous

Sammanställningar hämtade från MHC-basen

Rapport från frågeformulär

Rapport från observationsschema

Beräknad förekomst

Okänd, uppskattningsvis finns 3 per 10 000 barn och ungdomar.

Orsak

Okänd enligt definition.

Allmänna symptom

Begreppet ”Anonymous” har introducerats av professor Bengt Hagberg och används vid svåra hjärnsjukdomar där man trots omfattande utredningar inte kunnat fastställa diagnos. Anonymous delas in i två huvudgrupper: fortskridande hjärnsjukdomar och icke fortskridande (stationär) medfödd svår störning i hjärnans utveckling. Utvecklingsstörning av olika grad, motorisk funktionsnedsättning och synnedsättning är vanligt. Många har epilepsi.

Orofaciala/odontologiska symtom

Munmotorisk funktionsnedsättning är vanligt och kan orsaka sugsvårigheter, ätsvårigheter, talsvårigheter och dregling. Tandgnissling dagtid rapporteras relativt ofta. Många utvecklar bettavvikelse. Det finns en ökad risk för tandköttsinflammation och karies.

Orofacial/odontologisk behandling

  • Viktigt att barn tidigt får kontakt med tandvården för förstärkt förebyggande vård.
  • Tand- och bettutveckling ska följas. Vid avvikelser ska ortodontist konsulteras på tidigt stadium för planering av eventuell bettkorrigerande behandling.
  • Tandgnissling bör följas upp och vid behov behandlas med bettskena.
  • Ät- och sväljsvårigheter utreds och behandlas av specialistteam på sjukhus (nutritionsteam eller dysfagiteam) eller habiliteringen.
  • Orofacial terapi och munmotorisk träning och stimulering vid ätsvårigheter, talsvårigheter, utslätad mimik och dregling.
  • Kommunikationsträning är oftast angeläget.

Källor  

  • Socialstyrelsens databas över ovanliga diagnoser.
  • MHC-basen - Mun-H-Centers databas om munhälsa och orofacial funktion vid sällsynta diagnoser.
  • Ågrenskas dokumentation.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:35