Aktuellt

NOT-S, Nordiskt Orofacialt Test - Screening, är ett screeninginstrument för orofacial funktion. Det kan användas för att identifiera orofacial dysfunktion. Nu kan du som vårdgivare använda NOT-S manualen på datorn. Du behöver inte längre beställa från oss utan kan enkelt ladda ner den på din dator. Läs mer om NOT-S och ladda ner manualen och formulären.

Ny webbkurs om dystrofia myotonika typ 1 med fokus på utredning och behandling av orofacial funktion.

Konferensdagar

Den 12 april 2018 bjuder Centrum för sällsynta diagnoser Väst i samarbete med Ågrenska och Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser in till en konferensdag med tema sällsynta diagnoser. Anmäl dig här.

På Mun-H-Center får vi många frågor om taldyspraxi ifrån logopeder, skolpersonal och föräldrar. Därför har vi tagit fram informationsmaterial av det vi brukar rekommendera och hur man kan arbeta med behandling av taldyspraxi hos barn. Här kan du ladda ner informationsbladet.

Vårens kurser

Anmäl dig till vårens kurs "När barnet har svårt att äta".

Nya forskningsrapporter

I februari 2018 publicerades två nya forskningsrapporter om dystrofia myotonika, där medarbetare från Mun-H-Center är medförfattare.

Ny klinikchef på Mun-H-Center

Marianne Bergius går i pension efter närmare fem år som klinikchef för Mun-H-Center, men kliniken kommer inte vara utan vare sig chef eller Marianne. Ny klinikchef från den första januari är nämligen Marianne Lillehagen.

KomHIT

Bättre kommunikation med KomHIT bildstöd. Att använda bildstöd före, under och efter behandling skapar möjligheter till en god kommunikation mellan behandlare, anhörig/närstående och patient. Läs mer om KomHIT bildstöd.

Nytt munvårdsprogram

Vi har tagit fram ett nytt munvårdsprogram för dig som arbetar med personer med Huntingtons sjukdom.


Senast uppdaterad: 2018-02-22 09:00