Kurskalender

Vi anordnar kurser, workshops, utbildningar och studiebesök. Här nedan hittar du aktuella kurser som du kan anmäla dig till.

Workshop KomHIT

Bildstödanvändning i tandvården

För att underlätta barnets rätt till kommunikation och delaktighet under vårdvistelse eller tandvårdande behandling används kommunikationsstöd. KomHIT är en webbresurs för att skapa individuella bildstöd. Logoped Lisa Bengtsson och tandsköterska Maria Hall guidar deltagarna teoretiskt och praktiskt kring kommunikativ tillgänglighet och bildstödsanvändning i tandvården. Därefter följer praktiska övningar i det webbaserade programmet bildstod.se där du kan tillverka dina egna bildstöd, helt gratis.

Dag och tid: Torsdag 5/10-17, kl 13.00-16.00
Plats: Mun-H-Center, Odontologen
Målgrupp: Alla intresserade, max 10 pers
Kursavgift: 200 :-, inkl moms, kaffe och smörgås ingår
Anmälan: Senast 28/9

Studiebesök på Mun-H-Center

Välkommen att boka in en halvdag hos oss. Våra studiebesök innehåller information om Mun-H-Centers verksamhet, ortodonti och funktiondnedsättning, oralmotorik, hjälpmedelsinformtaion och inskolning i tandvården med hjälp av bildstöd. Vi erbjuder ett tillfälle för studiebesök under hösten 2017.

Dag och tid: Fredag 27/10 kl 9.00-13.00
Plats: Mun-H-Center, Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås
Målgrupp: Alla intresserade
Kostnad: 200:-, inkl moms, kaffe och smörgås ingår. Lunch kan beställas till självkostnadspris
Anmälan: Senast 13/10

När barnet har svårt att äta

- information, vägledning och praktiska tips

Mun-H-Center och Ågrenska bjuder in till en utbildning om barn med ätsvårigheter. Att se till att barn äter och växer är ett starkt behov hos de flesta föräldrar. När maten krånglar och barnet av olika anledningar inte äter kan vardagen ställas på ända. Kursen tar upp barns ätutveckling och olika typer av ätsvårigheter, råd vid PEG/knapp och oralmotorisk stimulering. Den innehåller även praktiska övningar och information om olika hjälpmedel. Logoped Lisa Bengtsson, dietist Kerstin Ljungdahl och psykolog Charlotte Bokgren håller i kursen.

Dag och tid: Torsdag 16/11-17, kl 09.00-16.00
Plats: Akademin, Ågrenska, Lilla Amundön
Målgrupp: Föräldrar med barn som har ätsvårigheter och andra intresserade
Kursavgift: 1275:-, exkl moms, kaffe och lunch ingår
Anmälan: Senast 2/11

Hur kan vi på bästa sätt ta hand om våra patienter med särskilda behov?

Anpassning, bemötande och medicinska aspekter vid neuropsykiatriska diagnoser

Svenny Kopp är specialist i barn och ungdomspsykiatri. Hon kommer under förmiddagen att tala om "Medicinska aspekter vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - ESSENCE". ESSENCE är ett paraplybegrepp som refererar till hela gruppen av utvecklingsneurologiska/neuropsykiatriska störningar. På eftermiddagen tar pedagog och handledare Johanna Björk över och talar om " Barns utveckling och barn med särskilda behov, pedagogiska strategier och lågaffektivt bemötande". Marie Staberg är specialisttandläkare i barntandvård och kommer att prata om hur vi på ett bra sätt kan möta barn och ungdomar med beteendeproblem i tandvården.

Dag och tid: 30/11 2017, kl 8.30-16.00
Plats: Akademin, Ågrenska, Lilla Amundön
Målgrupp: alla intresserade
Kursavgift: 1500:- inkl moms, kaffe och lunch ingår
Anmälan: Senast 14/11

Anmälningsformulär

Kost och upplysningar

Senast uppdaterad: 2017-08-16 15:06