Kurskalender

Vi anordnar kurser, workshops, utbildningar och studiebesök. Här nedan hittar du aktuella kurser som du kan anmäla dig till.

Diplomkurs i oralmotorik

Oralmotoriska funktionsnedsättningar är vanligt hos personer med sällsynta diagnoser liksom hos personer med generella funktionsnedsättningar. Oralmotoriken har betydelse för viktiga funktioner som att tugga, svälja och tala. Den kan inverka på den orala hälsan och på bettutvecklingen. En väl fungerande tandvård är viktig i omhändertagandet av dessa personer och samarbetet mellan tandläkaren och andra yrkesgrupper kring dessa patienter är avgörande för en välfungerande vårdkedja.

Denna diplomkurs kommer att ge teoretisk bakgrund till oralmotoriska funktionsnedsättningar. Olika behandlingsmetoder och fallbeskrivningar kommer att presenteras. Föreläsningar varvas med praktiska övningar. Tandläkare och läkare med olika specialistkompetens samt tandhygienister och logopeder föreläser på utbildningen. Kursen ges i samarbete med Västra Regionens kursnämnd.

Vi har reserverat ett begränsat antal rum på Ågrenska du kan boka. Önskar du rum, skriv detta i rutan "meddelande" i anmälningsformuläret. 

Dag och tid: 25 - 29 mars 2019
Plats: Mun-H-Center, Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås
Målgrupp: Tandläkare och logopeder
Kostnad: 15 000 kr inkl. moms. Lunch och fika ingår.
Anmälan: Senast 25 jan 2019

Heldagsutbildning i strategier och beteendestöd för barn med autism

Oavsett diagnos har alla barn rätt att utvecklas och bli så självständiga som möjligt. Den här utbildningen ger dig konkreta tips och strategier för utveckling och inlärning för små barn med autism.

Denna kurs kommer att ge dig både teoretisk kunskap och konkreta verktyg för att motivera barn till att delta i aktiviteter och skapa samspelstillfällen. Du kommer att lära dig hur du kan ge tydligare signaler så att barnet bättre förstår vad som förväntas av hen, hur du kan bryta ned inlärningen i mindre delar och hur du på olika sätt kan arbeta med att motivera barnet att medverka och lära sig nya saker. Under dagen får du se exempel och prova på hur du kan jobba utifrån positivt beteendestöd i verksamheter som tandvård, sjukvård, förskola och skola.

Positivt beteendestöd

Två handledare från Psykologpartners specialistverksamhet BanyanCenter för små barn med autism kommer under dagen att berätta och visa på hur du kan arbeta med positivt beteendestöd för att få ditt barn att medverka och för att skapa nya inlärningstillfällen. Positivt beteendestöd bygger på inlärningsteori och beteendeanalys och har utvecklats starkt inom områden där behov av etiska riktlinjer och tydligt fokus på livskvalitetshöjande insatser är extra betydelsefullt, som i arbetet med barn med funktionsnedsättning. Positivt beteendestöd fokuserar på insatser som är praktiskt genomförbara i barnets naturliga miljö av de personer som finns nära honom/henne i vardagen, så som föräldrar, pedagoger och vårdpersonal. Syftet med alla insatser är att öka livskvaliteten på kort och lång sikt för barnet och för människor i hennes/hans närhet.

Dag och tid: Torsdag 9 maj 2019, kl 8.30-16.00
Plats: Akademin, Ågrenska, Lilla Amundön
Målgrupp: Alla intresserade
Kostnad: 3 500 SEK inkl moms för profession, 500 SEK inkl moms för föräldrar/anhöriga. Lunch och fika ingår.
Anmälan: Senast 29 april

Studiebesök på Mun-H-Center

Välkommen att boka in en halvdag hos oss på Mun-H-Center. Lär dig mer om vår verksamhet och olika arbetsmetoder för att alla barn ska få den bästa möjliga vården. Studiebesöket innehåller följande delar:

  • Information om Mun-H-Center
  • Munhälsa vid sällsynta diagnoser
  • Oralmotorik
  • Information om olika hjälpmedel
  • Inskolning i tandvården med hjälp av bildstöd

Preliminärt datum: Fredag 10 maj 2019, kl 9:00-13:00
Plats: Mun-H-Center, Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås
Målgrupp: Alla intresserade
Kostnad: 200 SEK inkl moms. Kaffe och smörgås ingår. Lunch kan beställas till självkostnadspris
Anmälan: Senast 25 april

När barnet har svårt att äta - information, vägledning och praktiska tips

Att se till att barn äter och växer är ett starkt behov hos de flesta föräldrar. När det krånglar med maten och barnet av olika anledningar inte äter kan vardagen ställas på ända.

Innehåll

Mun-H-Center och Ågrenska bjuder tillsammans in till en utbildningsdag om barn med ätsvårigheter. Utbildningen vänder sig till dig som förälder till ett barn med ätsvårigheter och personer du och barnet möter i er vardag.

Många barn har perioder då de väljer bort viss mat, men även om det kan vara påfrestande påverkar det inte barnets utveckling på sikt. Andra familjer har barn med mer eller mindre permanenta ätsvårigheter.

Under denna utbildning kommer du att få kunskap och praktiska tips om barns ätutveckling, kroppens behov av näring och energi, olika typer av ätsvårigheter, råd vid PEG/knapp och oralmotorisk stimulering. Du får lära dig hur du kan anpassa matens konsistens utifrån olika behov och får exempel på olika hjälpmedel. Vi kommer också att ta upp den stress det kan innebära att ha ett barn med ätsvårigheter och hur du kan hitta strategier för att hantera vardagen. Under dagen ges också tid för frågor och erfarenhetsutbyte med andra deltagare.

Föreläsare

Lisa Bengtsson, leg logoped, Mun-H-Center
Anna Skogberg, leg dietist, Ågrenska
Charlotte Bokgren, leg psykolog, Specialistcentrum Barn och Unga Gamlestaden, Angereds Närsjukhus

Målgrupp

Föräldrar och närstående till barn med olika typer av ätsvårigheter. 
Personal inom förskola, skola, korttidsverksamhet, personlig assistans och BVC.

Anmälan

Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person. Vid avbokning senare än 14 dagar före debiteras halva avgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar innan debiteras hela avgiften. Vid överlåtande av plats meddela namnändring samt eventuella önskemål om specialkost.
Genom att lämna uppgifter om din person godkänner du att Mun-H-Center och Ågrenska/NFSD registrerar dina uppgifter i våra administrativa system. Vi använder uppgifterna i våra interna register, för uppföljning och för att skicka information om våra verksamheter. Därutöver lämnar vi inte ut uppgifterna till annan person eller verksamhet. Du har möjlighet att få tillgång till de uppgifter vi registrerar om dig, få dem rättade, få dem raderade och få dem flyttade.

Dag och tid: Torsdag 23 maj 2019, kl 09.00-16.00
Plats: Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås. Lokal: Ågrenska Akademin, Hörsal.
Kursavgift: 1 650 kr inkl moms för profession, 500 SEK inkl moms för föräldrar och andra närstående. I priset ingår fika och lunch.
Anmälan: Senast 25 april.

Anmälningsformulär

Kursavgiften faktureras. Vid återbud senare än fem dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Senast uppdaterad: 2018-11-26 14:57