Kurskalender

Vi anordnar kurser, workshops, utbildningar och studiebesök. Här nedan hittar du aktuella kurser som du kan anmäla dig till.

Sömn, slem och syresättning – en utbildning om den livsviktiga andningsfunktionen

Välkomna till en utbildningsdag med ett tvärprofessionellt perspektiv på den livsviktiga andningsfunktionen. När andningsförmågan är nedsatt påverkas livskvaliteten och viktiga funktioner som ätande och sömn. Ett flertal professioner inom vården möter patienter med andningspåverkan till följd av sjukdom, motorisk funktionsnedsättning, kraniofacial missbildning eller något så vanligt som förstorade tonsiller och adenoider. Under den här dagen fördjupar vi oss i utredning och behandling av andning, slemproblematik och sömnstörningar som snarkning och apnéer vid olika diagnoser och sjukdomstillstånd.

Dag och tid: Torsdag 29 november 2018, kl 8:30 – 16:45
Plats: Mun-H-Center, Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås
Målgrupp: Alla professioner som möter barn och ungdomar med funktionsnedsättningar
Kostnad: 3 500 SEK inkl moms. Lunch och fika ingår. 
Anmälan: Senast 20 november

Program

08.30-09.00 – Registrering och kaffe

09.00-11.30 – Sömn, ventilation och slemmobilisering. Kristjan Dereksson, barnläkare, och Sara Hedén, fysioterapeut . (Kaffe 10:00-10:30)

11.30-12.30 – Utredning av barn och vuxna med apnéer. Ludger Grote, professor och läkare på sömnmedicin.

12.30-13.30 – Lunch

13.30-14.30 – Sömnstörningar och apné hos barn och unga med utvecklingsneurologiska tillstånd. Tove Mogren, psykiater.

14.30-15.00 – Kaffe

15.00-15.45 – Andning och bettutveckling

15.45-16.30 – Öron-näsa-halsaspekter på andningssvårigheter. Ulrika Ekblad, foniater.

16.30-16.45 – Sammanfattning/Avslutning

Diplomkurs i oralmotorik

Oralmotoriska funktionsnedsättningar är vanligt hos personer med sällsynta diagnoser liksom hos personer med generella funktionsnedsättningar. Oralmotoriken har betydelse för viktiga funktioner som att tugga, svälja och tala. Den kan inverka på den orala hälsan och på bettutvecklingen. En väl fungerande tandvård är viktig i omhändertagandet av dessa personer och samarbetet mellan tandläkaren och andra yrkesgrupper kring dessa patienter är avgörande för en välfungerande vårdkedja.

Denna diplomkurs kommer att ge teoretisk bakgrund till oralmotoriska funktionsnedsättningar. Olika behandlingsmetoder och fallbeskrivningar kommer att presenteras. Föreläsningar varvas med praktiska övningar. Tandläkare och läkare med olika specialistkompetens samt tandhygienister och logopeder föreläser på utbildningen. Kursen ges i samarbete med Västra Regionens kursnämnd.

Vi har reserverat ett begränsat antal rum på Ågrenska du kan boka. Önskar du rum, skriv detta i rutan "meddelande" i anmälningsformuläret. 

Dag och tid: 25 - 29 mars 2019
Plats: Mun-H-Center, Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås
Målgrupp: Tandläkare och logopeder
Kostnad: 15 000 kr inkl. moms. Lunch och fika ingår.
Anmälan: Senast 25 jan 2019

Heldagsutbildning i strategier och beteendestöd för barn med autism

Oavsett diagnos har alla barn rätt att utvecklas och bli så självständiga som möjligt. Den här utbildningen ger dig konkreta tips och strategier för utveckling och inlärning för små barn med autism.

Denna kurs kommer att ge dig både teoretisk kunskap och konkreta verktyg för att motivera barn till att delta i aktiviteter och skapa samspelstillfällen. Du kommer att lära dig hur du kan ge tydligare signaler så att barnet bättre förstår vad som förväntas av hen, hur du kan bryta ned inlärningen i mindre delar och hur du på olika sätt kan arbeta med att motivera barnet att medverka och lära sig nya saker. Under dagen får du se exempel och prova på hur du kan jobba utifrån positivt beteendestöd i verksamheter som tandvård, sjukvård, förskola och skola.

Positivt beteendestöd

Två handledare från Psykologpartners specialistverksamhet BanyanCenter för små barn med autism kommer under dagen att berätta och visa på hur du kan arbeta med positivt beteendestöd för att få ditt barn att medverka och för att skapa nya inlärningstillfällen. Positivt beteendestöd bygger på inlärningsteori och beteendeanalys och har utvecklats starkt inom områden där behov av etiska riktlinjer och tydligt fokus på livskvalitetshöjande insatser är extra betydelsefullt, som i arbetet med barn med funktionsnedsättning. Positivt beteendestöd fokuserar på insatser som är praktiskt genomförbara i barnets naturliga miljö av de personer som finns nära honom/henne i vardagen, så som föräldrar, pedagoger och vårdpersonal. Syftet med alla insatser är att öka livskvaliteten på kort och lång sikt för barnet och för människor i hennes/hans närhet.

Dag och tid: Torsdag 9 maj 2019, kl 8.30-16.00
Plats: Akademin, Ågrenska, Lilla Amundön
Målgrupp: Alla intresserade
Kostnad: 3 500 SEK inkl moms för profession, 500 SEK inkl moms för föräldrar/anhöriga. Lunch och fika ingår.
Anmälan: Senast 29 april

Studiebesök på Mun-H-Center

Välkommen att boka in en halvdag hos oss på Mun-H-Center. Lär dig mer om vår verksamhet och olika arbetsmetoder för att alla barn ska få den bästa möjliga vården. Studiebesöket innehåller följande delar:

  • Information om Mun-H-Center
  • Munhälsa vid sällsynta diagnoser
  • Oralmotorik
  • Information om olika hjälpmedel
  • Inskolning i tandvården med hjälp av bildstöd

Preliminärt datum: Fredag 10 maj 2019, kl 9:00-13:00
Plats: Mun-H-Center, Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås
Målgrupp: Alla intresserade
Kostnad: 200 SEK inkl moms. Kaffe och smörgås ingår. Lunch kan beställas till självkostnadspris
Anmälan: Senast 25 april

När barnet har svårt att äta - information, vägledning och praktiska tips

Mun-H-Center och Ågrenska bjuder in till en utbildning om barn med ätsvårigheter. Att se till att barn äter och växer är ett starkt behov hos de flesta föräldrar. När maten krånglar och barnet av olika anledningar inte äter kan vardagen ställas på ända. Kursen tar upp barns ätutveckling och olika typer av ätsvårigheter, råd vid PEG/knapp och oralmotorisk stimulering. Den innehåller även praktiska övningar och information om olika hjälpmedel. En logoped, en dietist och en psykolog håller i kursen.

Dag och tid: Torsdag 23 maj 2019, kl 09.00-16.00
Plats: Akademin, Ågrenska, Lilla Amundön
Målgrupp: Föräldrar med barn som har ätsvårigheter och andra intresserade
Kursavgift: 1275:-, exkl moms  för profession, 500 SEK inkl moms för föräldrar/anhöriga. Lunch och fika ingår.
Anmälan: Senast 8 maj

Anmälningsformulär

Kursavgiften faktureras. Vid återbud senare än fem dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Senast uppdaterad: 2018-10-10 09:01