Kurskalender

Vi anordnar kurser, workshops, utbildningar och studiebesök. Här nedan hittar du aktuella kurser som du kan anmäla dig till.

Diplomkurs i oralmotorik

Oralmotoriska funktionsnedsättningar är vanligt hos personer med sällsynta diagnoser liksom hos personer med generella funktionsnedsättningar. Oralmotoriken har betydelse för viktiga funktioner som att tugga, svälja och tala. Den kan inverka på den orala hälsan och på bettutvecklingen. En väl fungerande tandvård är viktig i omhändertagandet av dessa personer och samarbetet mellan tandläkaren och andra yrkesgrupper kring dessa patienter är avgörande för en välfungerande vårdkedja.

Denna diplomkurs kommer att ge teoretisk bakgrund till oralmotoriska funktionsnedsättningar. Olika behandlingsmetoder och fallbeskrivningar kommer att presenteras. Föreläsningar varvas med praktiska övningar. Tandläkare och läkare med olika specialistkompetens samt tandhygienister och logopeder föreläser på utbildningen. Kursen ges i samarbete med Västra Regionens kursnämnd.

Vi har reserverat ett begränsat antal rum på Ågrenska du kan boka. Önskar du rum, skriv detta i rutan "meddelande" i anmälningsformuläret. 

Dag och tid: 25 - 29 mars 2019
Plats: Mun-H-Center, Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås
Målgrupp: Tandläkare och logopeder
Kostnad: 15 000 kr inkl. moms. Lunch och fika ingår.
Anmälan: Senast 25 jan 2019
OBS! Begränsat antal platser kvar

Föreläsare

 • Ana Rufino, specialistläkare i barnneurologi och habilitering
 • Anna Nielsen Magnéli, tandhygienist
 • Annette Carlsson, tandhygienist
 • Christina Havner, specialisttandläkare i ortodonti
 • Hans Dotevall, specialistläkare i ÖNH
 • Helena Löfhede, logoped
 • Lisa Bengtsson, logoped
 • Lotta Sjögreen, logoped, docent
 • Madeleine Wertsén, specialisttandläkare i orofacial medicin
 • Malin Kvarnung, specialistläkare i klinisk genetik
 • Maria Hall, tandsköterska
 • Maria Ransjö, professor i ortodonti
 • Marianne Lillehagen, specialisttandläkare
 • i pedodonti och klinikchef
 • Åsa Mogren, logoped
 • Åsa Mårtensson, specialisttandläkare i orofacial medicin

Program

Måndag 25 mars

09.00-09.30
Registrering och kaffe

09.30-09.45
Introduktion
Marianne Lillehagen, specialisttandläkare i pedodonti och klinikchef på Mun-H-Center

09.45-11.30
Utvecklingsneurologiska tillstånd
Ana Rufino, specialistläkare i barnneurologi och habilitering

11.30-12.30 Lunch

12.30-14.00
Genetik vid sällsynta diagnoser
Malin Kvarnung, specialistläkare i klinisk genetik

14.00-14.30 Kaffe

14.30-16.00
Ansikts- och bettutveckling (för logopeder)
Maria Ransjö, professor i ortodonti
Tal, språk och kommunikation (för tandläkare)
Åsa Mogren, logoped

16.00-16.30
Information om grupparbete och examinationsuppgift

Tisdag 26 mars

08.30-10.00
Utredning och behandling av salivläckage och dysfagi hos barn/vuxna
Hans Dotevall, specialistläkare i ÖNH

10.00-10.30 Kaffe

10.30-12.00
Orofaciala funktionsstörningar vid olika neurologiska och neuromuskulära tillstånd
Lotta Sjögreen, logoped, docent och Åsa Mårtensson, specialisttandläkare i orofacial medicin

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00
Oralmotorisk utredning och behandling hos barn ur logopedens perspektiv
Åsa Mogren, logoped

15.00-15.30 Kaffe

15.30-17.00
Forts. oralmotorisk utredning och behandling hos barn ur logopedens perspektiv

17.15 Räkafton på Ågrenska

Onsdag 27 mars

08.30-10.00
Pedodontistens roll i det oralmotoriska teamet
Marianne Lillehagen, specialisttandläkare i pedodonti/klinikchef och Maria Hall, tandsköterska

10.00-10.30 Kaffe

10.30-11.30
Forts. pedodontistens roll i det oralmotoriska teamet

11.30-12.30
Orofaciala hjälpmedel
Annette Carlsson, tandhygienist

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.30
Praktisk tillämpning av oralmotorisk behandling
Åsa Mogren och Lisa Bengtsson, logopeder och Anna Nielsen Magnéli, tandhygienist

14.30-15.00 Kaffe

15.00-17.00
Forts. praktisk tillämpning av oralmotorisk behandling

Torsdag 28 mars

08.30-10.00
Behandling av oralmotoriska funktionsnedsättningar och dysfagi hos vuxna
Madeleine Wertsén, specialisttandläkare i orofacial medicin och Helena Löfhede, logoped

10.00-10.30 Kaffe

10.30-11.30
Forts. behandling av oralmotoriska funktionsnedsättningar och dysfagi hos vuxna

11.30-12.00
Forskningsprojekt kring munskärm
Lisa Bengtsson, logoped

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30
Ortodonti för patienter med funktionsnedsättningar
Christina Havner, specialisttandläkare i ortodonti

14.30-17.00
Grupparbete inklusive kaffepaus

Fredag 29 mars

08.30-10.00
Grupparbete inklusive kaffepaus

10.00-13.00
Redovisning examinationsuppgifter
Examinator: Lotta Sjögreen, logoped, docent

13.00-14.00
Avslutning med lunch

Heldagsutbildning i strategier och beteendestöd för barn med autism

Oavsett diagnos har alla barn rätt att utvecklas och bli så självständiga som möjligt. Den här utbildningen ger dig konkreta tips och strategier för utveckling och inlärning för små barn med autism.

Denna kurs kommer att ge dig både teoretisk kunskap och konkreta verktyg för att motivera barn till att delta i aktiviteter och skapa samspelstillfällen. Du kommer att lära dig hur du kan ge tydligare signaler så att barnet bättre förstår vad som förväntas av hen, hur du kan bryta ned inlärningen i mindre delar och hur du på olika sätt kan arbeta med att motivera barnet att medverka och lära sig nya saker. Under dagen får du se exempel och prova på hur du kan jobba utifrån positivt beteendestöd i verksamheter som tandvård, sjukvård, förskola och skola.

Positivt beteendestöd

Två handledare från Psykologpartners specialistverksamhet BanyanCenter för små barn med autism kommer under dagen att berätta och visa på hur du kan arbeta med positivt beteendestöd för att få ditt barn att medverka och för att skapa nya inlärningstillfällen. Positivt beteendestöd bygger på inlärningsteori och beteendeanalys och har utvecklats starkt inom områden där behov av etiska riktlinjer och tydligt fokus på livskvalitetshöjande insatser är extra betydelsefullt, som i arbetet med barn med funktionsnedsättning. Positivt beteendestöd fokuserar på insatser som är praktiskt genomförbara i barnets naturliga miljö av de personer som finns nära honom/henne i vardagen, så som föräldrar, pedagoger och vårdpersonal. Syftet med alla insatser är att öka livskvaliteten på kort och lång sikt för barnet och för människor i hennes/hans närhet.

Dag och tid: Torsdag 9 maj 2019, kl 8.30-16.00
Plats: Akademin, Ågrenska, Lilla Amundön
Målgrupp: Alla intresserade
Kostnad: 3 500 SEK inkl moms för profession, 500 SEK inkl moms för föräldrar/anhöriga. Lunch och fika ingår.
Anmälan: Senast 29 april

Studiebesök på Mun-H-Center

Välkommen att boka in en halvdag hos oss på Mun-H-Center. Lär dig mer om vår verksamhet och olika arbetsmetoder för att alla barn ska få den bästa möjliga vården. Studiebesöket innehåller följande delar:

 • Information om Mun-H-Center
 • Munhälsa vid sällsynta diagnoser
 • Oralmotorik
 • Information om olika hjälpmedel
 • Inskolning i tandvården med hjälp av bildstöd

Preliminärt datum: Fredag 10 maj 2019, kl 9:00-13:00
Plats: Mun-H-Center, Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås
Målgrupp: Alla intresserade
Kostnad: 200 SEK inkl moms. Kaffe och smörgås ingår. Lunch kan beställas till självkostnadspris
Anmälan: Senast 30 april

När barnet har svårt att äta - information, vägledning och praktiska tips

Att se till att barn äter och växer är ett starkt behov hos de flesta föräldrar. När det krånglar med maten och barnet av olika anledningar inte äter kan vardagen ställas på ända.

Innehåll

Mun-H-Center och Ågrenska bjuder tillsammans in till en utbildningsdag om barn med ätsvårigheter. Utbildningen vänder sig till dig som förälder till ett barn med ätsvårigheter och personer du och barnet möter i er vardag.

Många barn har perioder då de väljer bort viss mat, men även om det kan vara påfrestande påverkar det inte barnets utveckling på sikt. Andra familjer har barn med mer eller mindre permanenta ätsvårigheter.

Under denna utbildning kommer du att få kunskap och praktiska tips om barns ätutveckling, kroppens behov av näring och energi, olika typer av ätsvårigheter, råd vid PEG/knapp och oralmotorisk stimulering. Du får lära dig hur du kan anpassa matens konsistens utifrån olika behov och får exempel på olika hjälpmedel. Vi kommer också att ta upp den stress det kan innebära att ha ett barn med ätsvårigheter och hur du kan hitta strategier för att hantera vardagen. Under dagen ges också tid för frågor och erfarenhetsutbyte med andra deltagare.

Föreläsare

Lisa Bengtsson, leg logoped, Mun-H-Center
Anna Skogberg, leg dietist, Ågrenska
Charlotte Bokgren, leg psykolog, Specialistcentrum Barn och Unga Gamlestaden, Angereds Närsjukhus

Målgrupp

Föräldrar och närstående till barn med olika typer av ätsvårigheter. 
Personal inom förskola, skola, korttidsverksamhet, personlig assistans och BVC.

Anmälan

Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person. Vid avbokning senare än 14 dagar före debiteras halva avgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar innan debiteras hela avgiften. Vid överlåtande av plats meddela namnändring samt eventuella önskemål om specialkost.
Genom att lämna uppgifter om din person godkänner du att Mun-H-Center och Ågrenska/NFSD registrerar dina uppgifter i våra administrativa system. Vi använder uppgifterna i våra interna register, för uppföljning och för att skicka information om våra verksamheter. Därutöver lämnar vi inte ut uppgifterna till annan person eller verksamhet. Du har möjlighet att få tillgång till de uppgifter vi registrerar om dig, få dem rättade, få dem raderade och få dem flyttade.

Dag och tid: Torsdag 23 maj 2019, kl 09.00-16.00
Plats: Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås. Lokal: Ågrenska Akademin, Hörsal.
Kursavgift: 1 650 kr inkl moms för profession, 500 SEK inkl moms för föräldrar och andra närstående. I priset ingår fika och lunch.
Anmälan: Senast 25 april

Program

08.30-09.00 
Registrering och kaffe/te med smörgås

09.00-09.30 
Inledning och presentation
Pia Dornerus, utbildningskoordinator, Mun-H-Center och Astrid Emker, pedagog, Ågrenska

09.30-10.15
Ätutveckling, ätsvårigheter och oralmotorisk stimulans  
Lisa Bengtsson, leg logoped, Mun-H-Center

10:15-10:45 Fika

10.45-11:30
Kroppens behov av energi och näring
Anna Skogberg, leg dietist, Ågrenska

11.30-12:00
Att skapa förutsättningar för ätande
Lisa Bengtsson, Mun-h-center och Anna Skogberg, Ågrenska

12.00-13.00 Lunch

13.00-14:15
Att ha ett barn med ätsvårigheter – psykologiska aspekter
Charlotte Bokgren, leg psykolog, Specialistcentrum Barn och Unga Gamlestaden, Angereds Närsjukhus

14.15-15:00
Stationer: Demonstration av specialkost och hjälpmedel.

15.00-16:00
Diskussion och summering av dagen
Inklusive kaffe/te och kaka

16:00 Avslutning

Anmälningsformulär

Kursavgiften faktureras. Vid återbud senare än fem dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Senast uppdaterad: 2018-12-19 11:12