Kurskalender

Vi anordnar kurser, workshops, utbildningar och studiebesök. Här nedan hittar du aktuella kurser som du kan anmäla dig till.

Studiebesök på Mun-H-Center

Välkommen att boka in en halvdag hos oss. Våra studiebesök innehåller information om Mun-H-Centers verksamhet, ortodonti och funktiondnedsättning, oralmotorik, hjälpmedelsinformtaion och inskolning i tandvården med hjälp av bildstöd.

Dag och tid: Torsdag 19 april 2018, kl 9:00-13:00
Plats: Mun-H-Center, Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås
Målgrupp: Alla intresserade
Kostnad: 200:-, inkl moms, kaffe och smörgås ingår. Lunch kan beställas till självkostnadspris
Anmälan: Senast 2 april

När barnet har svårt att äta

- information, vägledning och praktiska tips

Mun-H-Center och Ågrenska bjuder in till en utbildning om barn med ätsvårigheter. Att se till att barn äter och växer är ett starkt behov hos de flesta föräldrar. När maten krånglar och barnet av olika anledningar inte äter kan vardagen ställas på ända. Kursen tar upp barns ätutveckling och olika typer av ätsvårigheter, råd vid PEG/knapp och oralmotorisk stimulering. Den innehåller även praktiska övningar och information om olika hjälpmedel. Logoped Lisa Bengtsson, dietist Kerstin Ljungdahl och psykolog Charlotte Bokgren håller i kursen.

Dag och tid: Torsdag 17 maj 2018, kl 09.00-16.00
Plats: Akademin, Ågrenska, Lilla Amundön
Målgrupp: Föräldrar med barn som har ätsvårigheter och andra intresserade
Kursavgift: 1275:-, exkl moms, kaffe och lunch ingår. Föräldrar betalar 500:- inkl moms.
Anmälan: Senast 2 maj

Anmälningsformulär

Kost och upplysningar

Senast uppdaterad: 2017-12-01 13:16