Hydrocefalus

Sammanställning hämtad från MHC-basen

Koder

ICD-10: Q03.0
ORPHA: 2185

Beräknad förekomst

1/1000 födda varav 1/3 med ryggmärgsbråck

Orsak

Ett stopp i hjärnans vätskesystem leder till ett förhöjt tryck och förstorade vätskerum som gör att huvudet växer oproportionerligt mycket. Hydrocefalus hos för tidigt födda barn beror oftast på en blödning i hjärnans hålrum. Hydrocefalus hos fullgångna barn kan orsakas av händelser under graviditeten, i samband med förlossningen, efter födelsen eller uppstå av okänd orsak.

Allmänna symtom

Hydrocefalus behandlas vanligtvis med shunt som leder vätska från hålrumssystemet i hjärnan till bukhålan eller hjärtats förmak. Hydrocefalus behöver inte medföra något funktionshinder men kan vara förenat med cerebral pares, balansproblem, utvecklingsförsening, utvecklingsstörning, epilepsi eller ögon- och synproblem. Även autismspektrumstörningar kan förekomma, exempelvis ADHD.

Orofaciala/odontologiska symtom

Några barn med hydrocefalus har påverkan på munmotoriken med talsvårigheter, ätsvårigheter och dregling som följd. Svaga muskler i mun och ansikte kan också ha betydelse för munhälsa och bettutveckling.

Orofacial/odontologisk behandling

  • Vid problem att klara tandbehandling och tandborstning är det motiverat med förstärkt förebyggande tandvård.
  • Tand- och bettutveckling ska följas. Vid avvikelser ska ortodontist konsulteras på tidigt stadium för planering av eventuell bettkorrigerande behandling.
  • Munmotorisk träning och stimulering vid ätsvårigheter, talsvårigheter och dregling.
  • Tal- och språksvårigheter behandlas av logoped.
  • Läkarkontakt rekommenderas vid medicinska tillstånd, som t.ex. hjärtfel.

Källor

  • MHC-basen – Mun-H-Centers databas om munhälsa och orofacial funktion vid sällsynta diagnoser.
  • Ågrenskas Dokumentation.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:35