Lotta Sjögreen, logoped

Jag jobbar som logoped på kliniken och träffar framför allt dig som är vuxen och har en sällsynt diagnos. Förutom det kliniska arbetet är jag disputerad och forskar kring orofaciala funktionsnedsättningar vid olika sällsynta odontologiska och medicinska tillstånd. Välkommen att kontakta mig om du har frågor som berör mina specialområden sällsynta diagnoser och orofaciala funktionsnedsättningar.

Kontakt

Klinikens telefon: 010-441 79 80
E-post: lotta.sjogreen@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:30