Anna Nielsen Magnéli, tandhygienist

Hej! Jag heter Anna och jobbar som tandhygienist på kliniken och träffar barn och ungdomar med sällsynta diagnoser. Förutom arbetet med patienter på kliniken är jag också ansvarig för vårt deltagande på event och mässor. Samtidigt skriver jag mitt magisterarbete med tema ”Oral hälsa hos barn och ungdomar med sällsynt diagnos och gastrostomi – Förändring över tid"

Kontakt

Klinikens telefon: 010-441 79 80
E-post: anna.magneli@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2019-04-24 10:54