Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd för att förhindra smittspridning, bär munskydd när du besöker oss.

Orofacial funktion hos barn med kvarstående talstörningar

Publicerad:

Åsa Mogren, logoped på Mun-H-Center, har tillsammans med logopederna Lotta Sjögreen och Anita McAllister samt tandläkare Monica Barr Agholme gjort en studie om orofacial funktion hos barn med kvarstående talstörningar. Nu är artikeln publicerad och du kan läsa en sammanfattning här nedan. Studien är en del av Åsas avhandlingsarbete.

Syftet med studien var att undersöka, beskriva och analysera talavvikelser, förståelighet, orofacial funktion och samexisterande motoriska och utvecklingsneurologiska symptom hos barn med kvarstående talstörning efter sex års ålder. 

Bakgrund

Talstörningar är relativt vanligt hos barn och kan ha flera olika orsaker. Det är också vanligt att svårigheter med talet förekommer samtidigt med andra utvecklingsneurologiska tillstånd som ADHD, autism och motoriska svårigheter. Detta kan bero på att de samexisterande svårigheterna har samma biologiska grund (genetiska orsak). Nedsatt oralmotorisk förmåga kan påverka ansiktsmimik, röst och talklang (resonans), ätförmåga, salivkontroll och bettutveckling.

Metod

I vår studie "Orofacial function in children with Speech Sound Disorders (SSD) persisting after the age of six years" har vi undersökt 61 barn i åldrarna 6-17 år som remitterats till Mun-H-Center för en oralmotorisk och talmotorisk bedömning. Bedömningar av orofacial funktion har gjorts med NOT-S och talet har bedömts genom transkription av ordbenämning (SVANTE) där vi beräknat antal korrekta konsonanter och vokaler (PCC och PVC) och bedömt talresonans. Föräldrarna har fått fylla i ett frågeformulär med anamnestiska uppgifter och ett om hur förståeligt barnet är (ICF).

Resultat

Resultaten visar att barnen har en kvarstående talstörning i olika hög grad. En stor andel (87%) har 2 poäng eller mer på NOT-S vilket innebär att det finns påverkan på orofacial funktion. De domäner som är påverkade i störst utsträckning förutom tal är, ”Tuggning och sväljning” (41%), ”Tuggmuskel och käkfunktion” (38%), ”Sensorik” (38%) och ”Ansiktet i vila” (36%). Hos en majoritet av barnen (56%) rapporterades en samförekomst av motoriska svårigheter och/ eller överrörlighet i lederna.

Slutsats

En stor andel barn med kvarstående talstörning i den här studien uppvisade påverkan på orofacial funktion och rapporterade generella motoriska svårigheter. Det är därför viktigt att man är uppmärksam på samexisterande svårigheter i omhändertagandet av barn med talstörning och ett tvärprofessionellt arbetssätt är att föredra.

Orofacial function in children with Speech Sound Disorders (SSD) persisting after the age of six years - Läs artikel

Publicerad: