Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ny artikel publicerad

“Range of motion (ROM) in the lips and jaw during vowels assessed with 3D motion analysis in Swedish children with typical speech development and children with speech sound disorders” En studie av logopederna Åsa Mogren, Lotta Sjögreen och Anita McAllister.

Åsa Mogren, logoped på Mun-H-Center, har tillsammans med logopederna Lotta Sjögreen och Anita McAllister gjort en studie om rörelsemönster i käke och läppar under enkel stavelserepetition hos barn med och utan talstörning. Artikeln är publicerad i Logopedics Phoniatrics Vocology och du kan läsa en sammanfattning här nedan. Studien är en del av Åsas avhandlingsarbete och disputation planeras i slutet av 2021.

Syftet med studien var att undersöka rörelseomfånget i käke och läppar lateralt (sidled), vertikalt (uppåt/neråt) och anterioposteriort (framåt/ bakåt) i vokalerna [a, ʊ, ɪ] under produktion av enkla stavelser hos barn 6-17 år med och utan talstörning.  

Bakgrund

Det finns få tidigare studier som undersökt läpp- och käkrörelser hos barn med talstörning men i de studier som har gjorts har man sett en skillnad i rörelsemönster under tal hos barn med talstörning jämfört med hos barn med typisk talutveckling. Ökade rörelser i sidled och instabilitet i käken har noterats. Man har också sett att ökad käkstabilitet hos barn med taldyspraxi har förbättrat konsonantproduktionen.

Metod

Totalt innefattar studien 93 barn, 42 barn med typisk talutveckling och 51 barn med talstörning i åldrarna 6-17 år. Barnen med talstörning var remitterade till Mun-H-Center för en oralmotorisk och talmotorisk bedömning. Alla barnen med talstörning bedömdes ha någon form av motorisk talstörning.

För rörelseanalys i 3D användes SmartEye® Pro –MME (Mimic Muscle Evaluation) (SmartEye AB, Gothenburg). Systemet har använts i tidigare studier och har visat sig vara ett reliabelt instrument.

Barnen fick repetera stavelserna [mama], [mɪmɪ] och [mʊmʊ] samtidigt som de filmades med SmartEye utrustningen. I den efterföljande analysen skapades individuella profiler som gjorde det möjligt att följa rörelserna efter specifika landmärken i ansiktet. I den här studien valde vi att analysera koordinater för munvinklarna och hakan i alla tre rörelsedimensionerna.  En inspelning gjordes även av ansiktet i vila för att kunna göra jämförelser mellan dessa koordinater i vila och under stavelseproduktion.

Resultat

Resultaten visar att barnen med talstörning uppvisade ett mer asymmetriskt och varierat rörelsemönster i läppar och käke under vokalproduktion jämfört med barnen med typisk talutveckling. Skillnaderna var framförallt tydliga i rörelser i sidled där barnen med talstörning hade större rörelser. Detta är i samstämmighet med vad man sett i tidigare studier.

Den här instabilitet i käken och minskade kontroll över läppmuskulaturen är viktig att uppmärksamma när man planerar behandling för barn med talmotoriska svårigheter.

Läs hela artikel

Publikationer

Vetenskapliga publikationer där medarbetare från Mun-H-Center är medförfattare.

Avhandlingar

Doktorsavhandlingar som berör odontologi och orofacial funktion vid sällsynta hälsotillstånd.