Färdig ortodontiassistent

Monica Karlsson, tandsköterska på Mun-H-Center, har nu avslutat sin tvååriga utbildning till ortodontiassistent med projektarbetet ”Bettutveckling hos personer med Dystrofia myotonika typ 1 (DM1)”.

– Jag har undersökt hur bettet förändras över tid hos en grupp personer med DM1 genom att göra mätningar på deras studiemodeller. Det jag såg bekräftade att muskelsvagheten kan påverka bettets utveckling, säger Monica.

DM1 är en ärftlig sjukdom med beräknad förekomst på 12:100 000 invånare. Det mest utmärkande symtomet är muskelsvaghet.

Läs mer om Dystrofia myotonika typ 1 

Senast uppdaterad: 2019-02-26 11:18