Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mitokondriell sjukdom

Sammanställningar hämtade från MHC-basen

Undergrupper

 • Alpers sjukdom
 • Pearsons syndrom
 • Leighs sjukdom
 • LHON (Lebers hereditära optikus neuropati)
 • MELAS (mitochondrial encephalomyopathy med lactic acidosis and stroke-like episodes)
 • MERRF (myoclonic epilepsy with ragged-red fibers)
 • MIDD (maternal inherited diabetes and deafness
 • MNGIE (mitokondriell neurogastrointestinal encefalomyopati)
 • NARP (neuropati ataxi retinitis pigmentosa)
 • Progressiv extern oftalmoplegi (PEO). Progredierande encefalomyopati

Beräknad förekomst

5–10:100 000 invånare

Orsak

Förändring i arvsanlaget i mitokondriellt DNA eller cellkärnans DNA som ger defekt på mitokondrierna som är cellernas kraftverk. Ärftlighetsgången varierar beroende på sjukdom.

Allmänna symtom

Mitokondriella sjukdomar har ett fortskridande förlopp där ett eller flera av kroppens organ kan vara drabbade. Nervceller, muskler och endokrina organ är särskilt känsliga för energibrist men även påverkan på hörsel och syn förekommer. Muskelsvaghet, muskelförtvining och ansträngningsutlöst smärta är vanligt. Många har problem med huvudvärk och illamående.

Orofaciala/odontologiska symtom

Muskelsvaghet som drabbar tuggmuskler och ansiktsmuskler kan leda till bettavvikelser. Vid neurologisk avvikelse och om munmotoriken är försvagad kan förmågan att äta och tala påverkas och dregling förekomma.

Orofacial/odontologisk behandling

 • Problem att klara tandbehandling och tandborstning motiverar förstärkt förebyggande tandvård.
 • Ortodontist bör konsulteras när barnen är 7–9 år för fastställande av tand- eller bettavvikelser och för planering av eventuell bettkorrigerande behandling.
 • Tal- och språksvårigheter behandlas av logoped.
 • Ät- och sväljsvårigheter utreds och behandlas av specialistteam på sjukhus eller habilitering.
 • Symtomlindrande behandling i form av munmotorisk träning och stimulering vid ätsvårigheter, talsvårigheter och dregling.

Källor

 • Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.
 • MHC-basen – Mun-H-Centers databas om munhälsa och orofacial funktion vid sällsynta diagnoser.
 • Ågrenskas Dokumentation.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:35