Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aspartylglukosaminuri

Synonym

AGU

Koder

ICD-10: E77.1
ORPHA: 1037

Beräknad förekomst

Mycket ovanlig

Orsak

Nedärvs autosomalt recessivt genom ett muterat (förändrat) arvsanlag som styr bildningen av enzymet aspartylglykosaminidas. Arvsanlaget för detta enzym finns på kromosom 4.

Allmänna symptom

Barnen är ofta besvärsfria vid födseln. Mag-tarmproblem samt upprepade öroninflammationer och luftvägsinfektioner är vanligt under de första levnadsåren. Navel- och ljumskbråck förekommer. Första tecknen på avvikande utveckling är motorisk klumpighet, koncentrationssvårigheter och försenad tal- och språkutveckling. Epilepsi och sömnsvårigheter är vanligt. Vissa är känsliga för solljus. Efter 25-30-årsåldern regredierar personen i snabbare takt både motoriskt och intellektuellt.

Orofaciala/odontologiska symtom

Karaktäristiska ansiktsdrag är associerade med diagnosen. Påverkan på munmotoriken kan medföra talsvårigheter, ätsvårigheter och dregling. Hos en del blir rösten hes. Förstorat tandkött (gingivahyperplasi), slemhinne­förändringar och svullnad i kinder, förstorad tunga och nedsatt gapförmåga kan förekomma. Bettavvikelser är vanligt.

Orofacial/odontologisk behandling

  • Viktigt att personer med denna diagnos tidigt får kontakt med tandvården för förstärkt förebyggande vård och munhälsovårdsinformation.
  • Tand- och bettutveckling ska följas. Vid avvikelser ska ortodontist konsulteras på tidigt stadium för planering av eventuell bettkorrigerande behandling.
  • Vid begränsad gapförmåga bör käkledsfunktionen utredas och därefter lämplig behandling sättas in.
  • Tal- och språksvårigheter behandlas av logoped.
  • Munmotorisk stimulering och kommunikationsträning är ofta motiverat.

Källor

  • Socialstyrelsens databas om ovanliga diagnoser.
  • MHC-basen – Mun-H-Centers databas om munhälsa och orofacial funktion vid sällsynta diagnoser.
  • Ågrenskas dokumentation.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:35