Avhandlingar sällsynta diagnoser

Här hittar du en lista över doktorsavhandlingar som berör odontologi och orofacial funktion vid olika sällsynta diagnoser.

 • 2015 van Bruggen HW. Spinal muskelatrofi, Radboud University Nijmegen.
 • 2013 L. van de Engel-Hoek. Neuromuskulära sjukdomar, Radboud University Nijmegen
 • 2012 Rönnaug Saeves, Prader-Willis syndrom, Oslo universitet
 • 2012 Sara Rizell, Turner syndrom, Sahlgrenska Akademin, Göteborg
 • 2011 Dimitros Stavrolopoulos, Aperts och Crouzons syndrom, Sahlgrenska Akademin, Göteborg
 • 2010 Monica Engvall, Dystrofia myotonica, Sahlgrenska Akademin, Göteborg
 • 2010 Birgitta Bergendal, Ektodermal dysplasi, Umeå universitet
 • 2010 Lotta Sjögreen, Dystrofia myotonika, Sahlgrenska Akademin, Göteborg
 • 2009 Line Cleemann, Turner syndrom, Köpenhamns Universitet
 • 2008 Clauss F, Ektodermal dysplasi,  l´Úniversité Louis Pasteur, Strasbourg
 • 2007 Michala Oron Lexner, Ektodermal dysplasi, Köpenhamns Universitet
 • 2005 Stefan Axelsson, Williams syndrom, Oslo universitet
 • 2004 Tord Lundgren, Papillon Lefevre syndrom, Malmö Högskola
 • 2004 Christer Ullbro, Papillon Lefevre syndrom, Umeå Universitet
 • 2004 Barbro Malmgren, Osteogenesis imperfekta, Karolinska institutet, Stockholm
 • 2004 Hilde Nordgarden, Ektodermal dysplasi, Oslo universitet
 • 2003 Britta Berglund, Ehlers-Danlos syndrom, Karolinska Institutet, Stockholm
 • 2002 Johan Karel Maria Aps, Cystisk fibros, Universiteit Gent
 • 1997 Marit Midtbö, Turner syndrom, Universitetet i Bergen
 • 1996 Birgit Leth Jensen, Cleidocranial dysplasia, Köpenhamns Universitet
 • 1989 Kari Storhaug, Disability and Oral Health, Oslo universitet
 • 1989 Hans Preus, Papillon Lefevre syndrom, Oslo Universitet
 • 1989 Birgitta Bäckman, Amelogenesis imperfecta, Umeå Universitet
 • 1986 Sten Sundell, Amelogenesis imperfecta, Göteborgs Universitet
 • 1981 Sven Kreiborg, Crouzon syndrom, Köpenhamns Universitet
 • 1981 Pentti Airenne, Ektodermal dysplasi, Helsingfors Universitet

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:29