Fokusdag Bindvävssjukdomar och oral hälsa

Fokusdag Bindvävssjukdomar och oral hälsa

Datum:
2015-12-03

Tid:
8.30-16.30

Plats:
Mun-H-Center, Ågrenska

Målgrupp:

Tandvårdspersonal och övriga intresseradePris:
1250:- inkl kaffe och lunch

Innehåll:

Påverkan på bindväv är ett symtom som förekommer vid flertal sällsynta diagnoser t.ex. Ehlers-Danlos syndrom, Marfan syndrom och Williams syndrom och kan ge upphov till stora problem med munhälsa och funktion.Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBivvi5uiovmtqH%vozmoqwv5{mivvi5uiovmtqH%vozmoqwv5{m