Oralmotorik

På Mun-H-Center finns ett oralmotoriskt konsultationsteam. I teamet arbetar tandläkare, logopeder, tandsköterskor och tandhygienister. Teamet arbetar med utredning av oralmotoriska funktionsnedsättningar hos barn, ungdomar och vuxna som har eller utreds för en sällsynt diagnos och ger rekommendationer kring oralmotorisk träning och orofaciala hjälpmedel. Vår målsättning är att utredning och behandlingsplanering skall ske i samarbete med ordinarie behandlare.

En viktig del av Mun-H-Centers verksamhet är också att sprida kunskap om oralmotorisk behandling till patienter, föräldrar och vårdgivare via skrifter, kurser och externa föreläsningar. Du som har frågor kring oralmotorisk utredning och behandling är välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon.

Vår strävan är att den behandling vi rekommenderar skall ha en vetenskaplig förankring. Vi satsar därför på olika utvecklings- och forskningsprojekt som vi tror kan leda fram till mer effektiva och tillförlitliga oralmotoriska behandlingsmetoder. Som ett led i detta har vi satsat på att införskaffa olika undersökningsinstrument för att kunna göra kvantitativa bedömningar av muskelfunktion och muskelstyrka. Det finns möjlighet för andra som vill starta forskningsprojekt kring oralmotorisk behandling att utnyttja vår utrustning på plats. Vi bistår då med support.


   


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBu}v4p4kmv|mzH%vozmoqwv5{mu}v4p4kmv|mzH%vozmoqwv5{m