Kontakt

Mun-H-Center är ett nationellt orofacialt kunskapscenter vars syfte är att samla, dokumentera och utveckla kunskap kring sällsynta diagnoser samt sprida denna kunskap för att bidra till ett bättre omhändertagande och en högre livs­kvalitet för de berörda patientgrupperna.

Mun-H-Center är också ett nationellt resurscenter för orofaciala hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

Målgrupper

  • Barn och ungdomar med sällsynta diagnoser
  • Barn och ungdomar med orofacial problematik
  • Anhöriga
  • Brukarorganisationer
  • Tandvårdspersonal
  • Vårdpersonal som kommer i kontakt med berörda grupper
  • Företag, organisationer och institutioner som är verksamma inom området
  • Utbildningsinstitutioner

Mun-H-Center har samlad kompetens kring orofacial problematik hos sällsynta diagnoser. Multiprofessionella team finns för konsultation, handledning, utredning och behandling av odontologisk/orofacial problematik samt utprovning av orofaciala hjälpmedel. Specialister finns i barntandvård, tandreglering och sjukhustandvård samt logopeder, tandhygienister och tandsköterskor. Huvudinriktningen i den kliniska verksamheten vid Mun-H-Center är orofaciala/odontologiska funktionsnedsättningar såsom sug-, ät-, tugg- och sväljsvårigheter, talsvårigheter, dregling, tandgnissling, samt felställningar och tandavvikelser i bettet. Dessa är vanliga vid sällsynta diagnoser.

Mun-H-Center har ett nationellt nätverk för att samla, dokumentera och sprida kunskap. Informationen samlas i en databas, MHC-basen. Datainsamlingen sker med hjälp av observationsschema och frågeformulär. En viktig kunskapskälla är familjeveckorna på Ågrenska. Alla kan vända sig till Mun-H-Center för att få information om sällsynta diagnoser ur ett orofacialt perspektiv.

Kompetenshöjande utbildning erbjuds brukare, tandvårdspersonal och annan vårdpersonal.

Organisatoriskt tillhör Mun-H-Center Specialisttandvården, Västra Götalands-regionen. Den nationella verksamheten finansieras med statliga medel och den regionala av Västra Götalands-regionen. Verksamheten bedrivs vid Odontologen i Göteborg och vid Ågrenska.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBu}v4p4kmv|mzH%vozmoqwv5{mu}v4p4kmv|mzH%vozmoqwv5{m