NOT-S

 • Titel: NOT-S, Nordiskt Orofacialt Test – Screening
 • Författare: Bakke M, Bergendahl B, McAllister A, Sjögreen L, Åsten P
 • Tryckår: 2006
 • Beskrivning:

  NOT-S är ett screeninginstrument som kan användas för att identifiera orofacial dysfunktion hos barn från 3 års ålder, ungdomar och vuxna. Screeningen görs genom en strukturerad intervju och en klinisk undersökning och kan utföras av olika yrkesgrupper inom tand- och sjukvård. NOT-S består av en bildmanual och ett screeningformulär som finns översatt till samtliga nordiska samt några andra språk, se nedan. Bildmanualen kostar 200 SEK och kan beställas på Mun-H-Centers hemsida. Där kan man även ladda ner undersökningsformulär och få information om aktuella kurser om NOT-S som kommer att anordnas i de olika länderna.
       NOT-S har utvecklats som ett samnordiskt projket inom Nordisk förening för funktionshinder och oral hälsa (NFH). Arbetet har utförts av en arbetsgrupp bestående av tandläkarna Merete Bakke, Köpenhamn och Birgitta Bergendal, Jönköping, samt logopederna Anita McAllister, Linköping, Lotta Sjögreen, Göteborg och Pamela Åsten, Oslo. Arbetsgruppen har också genomfört en studie för utvärdering av NOT-S validitet och reliabilitet (Bakke et al, 2007). Överskottet från försäljningen av NOT-S bildmanual går till NFH för utveckling av ett gemensamt nordiskt test för en fördjupad klinisk bedömning av orofacial funktion. En normering av NOT-S för barn 3-6 år har gjorts som en magisteruppsats på logopedprogrammet i Linköping (www.ep.liu.se).

  Referens: Bakke M, Bergendal B, McAllister A, Sjögreen L, Åsten P. Development and evaluation of a comprehensive screening for orofacial dysfunction. Swed Dent J 2007;31:75-84.

  Här kan du läsa mer och även hämta undersökningsformuläret på danska, finska, isländska, norska eller svenska samt på brasiliansk portugisiska, engelska, franska, spanska eller tyska.

Till beställningssidan >>

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{m