Oral Placement Therapy

 • Titel: Oral Placement Therapy
 • Författare: Sara Rosenfeld-Johnson
 • Förlag: Mun-H-Center
 • Tryckår: 2010
 • ISBN: 978-91-976819-5-7
 • Beskrivning:

  Oralmotorisk behandling för ökad tydlighet i talet och förbättrad ätförmåga

  Logoped Sara Rosenfeld-Johnson är en auktoritet när det gäller behandling av talmotoriska störningar och en mycket uppskattad föreläsare som undervisar i olika delar av världen. Hon är bosatt i Tucson, Arizona, USA och driver företaget TalkTools™ för att sprida kunskap om sina metoder och sitt arbetsmaterial för förbättring av artikulation och äta/dricka-förmåga hos barn och vuxna.

  Boken Oral Motor Exercises For Speech Clarity gavs ut 2001 och den har därefter tryckts i flera upplagor. Författaren har efter omarbetning 2009 gett den en ny titel: Oral Placement Therapy for Speech Clarity and Feeding.  

  Pris: 650 SEK

Till beställningssidan >>

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{m