Munmotorisk stimulering

  • Titel: Munmotorisk stimulering
  • Författare: Lotta Sjögreen, Gunilla Klingberg
  • Förlag: Mun-H-Center förlag
  • Tryckår: 2002
  • ISBN: 91-973028-0-5
  • Beskrivning:

    Skriften innehåller träningsprogram och hjälpmedel som syftar till att förbättra barnets förutsättningar att använda munnen till att äta och för att kommunicera. Munmotorisk träning kan även syfta till att minska dregling och att gynna ansiktsskelettets tillväxt och därmed förebygga bettavvikelser. Det finns också en kortfattad beskrivning av barns munmotoriska utveckling och över vilka olika avvikelser som kan uppstå hos barn med funktionshinder.

Till beställningssidan >>

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&ivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{m