Lilla Bemötandeboken

 • Titel: Lilla Bemötandeboken
 • Förlag: Mun-H-Center förlag
 • Tryckår: 2004
 • ISBN: 91-973028-4-8
 • Beskrivning:

  Sisus – Statens institut för särskilt utbildningsstöd – har regeringens uppdrag att arbeta fram ett nationellt program för kompetensutveckling för ett bättre bemötande av människor med funktionshinder. Bemötandeuppdragets uppgift är att beröra, ge insikt, kunskap och förståelse om hur personal i offentlig verksamhet bemöter människor med funktionshinder.

  Bemötandet av människor med funktionshinder i tandvården har uppmärksammats. Sisus har därför beviljat stimulansmedel till ett projekt som har resulterat i denna bok och i ett utbildningsmaterial.

  Lilla Bemötandeboken vänder sig till tandvårdspersonal och vill med humor och värme förmedla vad personer med funktionshinder kan uppleva i kontakten med tandvården. Boken är tänkt att stimulera till samtal och reflektion och inspirera till ett gott bemötande. 

   

  Redaktion: Bitte Ahlborg
    Bo Alborn
    Johanna Norderyd
    Elisabeth Wallenius

  Illustrationer:
  Gunilla Dahlgren

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{m