Hjälpmedelsutprovning vid mun- och tandvård

 • Titel: Hjälpmedelsutprovning vid mun- och tandvård
 • Författare: Bitte Ahlborg, Annette Carlsson, Anna-Karin Kroksmark, Eva Lundälv, Marika Persson, Mia Zellmer
 • Förlag: Mun-H-Center
 • Tryckår: 2011
 • ISBN: 978-91-976819-6-4
 • Beskrivning:

  Hjälpmedelsverksamheten på Mun-H-Center i Göteborg startade i mitten av nittiotalet med stöd av stimulansmedel från Hjälpmedelsinstitutet. Tidigt stod det klart att utprovning av orofaciala hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar ofta kräver flera yrkeskompetenser.

  I Mun-H-Centers hjälpmedelsteam ingår tandvårdspersonal, arbetsterapeut, sjukgymnast och logoped. Samarbetet är berikande och innebär ett ömsesidigt utbyte av erfarenhet och kunskap. Vi vill dela med oss av våra erfarenheter och inspirera andra till liknande arbetssätt.

  Boken handlar först och främst om teamsamverkan vid utprovning av hjälpmedel för mun- och tandvård. Eftersom alla yrkeskategorier ska ha praktisk nytta av innehållet, hoppas vi att det ska vara enkelt att förstå, även för den som inte har tidigare erfarenhet inom området.

Till beställningssidan >>

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{m