MHC-formulär

Mun-H-Centers formulär används för kartläggning av orofaciala manifestationer vid sällsynta diagnoser.

Information om allmänna funktionshinder, medicinering, tandvård, matsituation och eventuell dreglingsproblematik fås genom ett frågeformulär som fylls i av patient, anhörig eller vårdpersonal.

Orofacialt observationsschema används av tandläkare och logoped vid utredning av orofacial anatomi, funktion och munhälsa. De data som samlas in via frågeformulär och observationsschema matas in i Mun-H-Centers databas, MHC-basen.

Här kan du hämta Mun-H-Centers observationsschema,manual samt frågeformulär.

Manual till Observationsschema

Observationsschema  
Frågeformulär


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{m