VACTERL

Sammanställningar hämtade från Mun-H-Centers databas, MHC-basen:


Synonymer

VATER

ICD-10
Q87.2W


Beräknad förekomst

1-2: 1000 födda.


Orsak

Okänd. Missbildningarna antas bero på att något stör celldelningarna tidigt under fosterutvecklingen.


Allmänna symptom

Låg födelsevikt och för tidig födsel är vanligt. Ordet VACTERL bildas av första bokstaven i de engelska orden för de organ där missbildningar kan förekomma.

V Vertebral (kota)
A Anorectal (ändtarm)
C Cardiovascular (hjärta)
T Trachea (luftstrupe)
E Esophageal (matstrupe)
R Ren (njure)
L Limb (armar/ben)


Diagnosen ställs om missbildningar förekommer i minst tre av ovanstående grupper. Även andra missbildningar kan förekomma, exempelvis hydrocefalus (vattenskalle) och koanalatresi (förträngning av förbindelsen mellan näsa och svalg).


Orofaciala/odontologiska symtom

Matningssvårigheter är vanligt hos barn med andningssvårigheter, hjärtproblem och missbildning i matstrupen (trakeoesofageal fistel eller esofagusatresi). Några barn behöver därför sondmatas under spädbarnstiden eller längre. Gastroesofageal reflux (backflöde av magsaft till matstrupen) och kräkningar är relativt vanligt och bidrar till ätsvårigheterna samt ökar risken för hål i tänderna (karies).


Orofacial/odontologisk behandling
  • Barn med ätsvårigheter behöver ofta ett förstärkt omhändertagande i tandvården, t ex hjälp med munhygien och fluorbehandling.
  • Ät- och sväljsvårigheter utreds och behandlas av specialistteam
  • Läkarkontakt rekommenderas vid medicinska tillstånd, som t.ex. hjärtfel.

Källa/Källor

Socialstyrelsens databas om ovanliga diagnoser.
MHC-basen – Mun-H-Centers databas om munhälsa och orofacial funktion vid ovanliga diagnoser.
Ågrenskas nyhetsbrev.


Svensk förening
Svenska Vacterlföreningen

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&ivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{m