Hydrocefalus

Sammanställningar hämtade från Mun-H-Centers databas, MHC-basen:


Beräknad förekomst

1/1000 födda varav 1/3 med ryggmärgsbråck.


Orsak

Ett stopp i hjärnans vätskesystem leder till ett förhöjt tryck och förstorade vätskerum som gör att huvudet växer oproportionerligt mycket. Hydrocefalus hos för tidigt födda barn beror oftast på en blödning i hjärnans hålrum. Hydrocefalus hos fullgångna barn kan orsakas av händelser under graviditeten, i samband med förlossningen, efter födelsen eller uppstå av okänd orsak.


Allmänna symptom

Hydrocefalus behandlas vanligtvis med shunt som leder vätska från hålrumssystemet i hjärnan till bukhålan eller hjärtats förmak. Hydrocefalus behöver inte medföra något funktionshinder men kan vara förenat med cerebral pares, balansproblem, utvecklingsförsening, utvecklingsstörning, epilepsi eller ögon- och synproblem. Även autismspektrumstörningar kan förekomma, exempelvis ADHD.


Orofaciala/odontologiska symtom

Några barn med hydrocefalus har påverkan på munmotoriken med talsvårigheter, ätsvårigheter och dregling som följd. Svaga muskler i mun och ansikte kan också ha betydelse för munhälsa och bettutveckling.


Orofacial/odontologisk behandling
  • Viktigt att barn tidigt får kontakt med tandvården för förstärkt förebyggande vård.
  • Munmotorisk träning och stimulering vid ätsvårigheter, talsvårigheter och dregling
  • Tal- och språksvårigheter behandlas av logoped
  • Tand- och bettutveckling ska följas. Vid avvikelser ska ortodontist konsulteras på tidigt stadium för planering av eventuell bettkorrigerande behandling.
  • Vid problem att klara tandbehandling och tandborstning är det motiverat med förstärkt förebyggande tandvård
  • Läkarkontakt rekommenderas vid medicinska tillstånd, som t.ex. hjärtfel.

Källa/Källor

MHC-basen – Mun-H-Centers databas om munhälsa och orofacial funktion vid ovanliga diagnoser.
Ågrenskas nyhetsbrev.


Länkar

Internationell förening
the Hydrocephalus Association

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&ivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{m