Huntingtons sjukdom

Sammantställningar hämtade från Mun-H-Centers databas, MHC-basen:


Synonymer

Huntingtons chorea, Juvenil Huntingtons sjukdom

 

ICD-10

G10


Beräknad förekomst

6-12:100 000 invånare.


Orsak

Autosomal dominant nedärvning. Sjukdomen orsakas av en förändring av ett arvsanlag som finns på den korta armen av kromosom 4. Genen styr bildningen av ett protein, huntingtin.


Allmänna symptom

Huntingtons sjukdom är en fortskridande neurologisk och neuropsykiatrisk sjukdom som medför motoriska, kognitiva och psykiatriska symtom. De första sjukdomstecknen visar sig vanligtvis mellan 30 och 50 års ålder. En ovanlig juvenil form finns som visar sig före 20 års ålder. Sjukdomen kännetecknas av balanssvårigheter och ofrivilliga slingrande rörelser i armar och ben som tilltar med tiden. Komplikationer från andningsorganen är vanligt.


Orofaciala/odontologiska symtom

De neurologiska symtomen börjar ofta med ofrivilliga, knappt märkbara rörelser i fingrar, tår och tunga. Det finns risk för bitskador i tunga och kinder. Ett ökat grimaserande kan förekomma. Mimiken slätas dock ut allteftersom kontrollen av musklerna blir sämre. Oralmotoriska svårigheter påverkar förmågan till självrengöring i munnen. Inverkan på oralmotoriken påverkar även förmågan att tala, tugga och svälja.


Orofacial/odontologisk behandling
  • Det är mycket viktigt med kontinuerligt förstärkt förebyggande munvård
  • Personer med Huntingtons sjukdom kan behöva påminnelse om tider för behandling
  • Mjukplastskena som skyddar mot bitskador kan bli aktuellt
  • På sikt behöver anhöriga och assistenter få instruktion om hur hjälpa till med munhygien
  • Tandbehandling kan underlättas om patienten får hjälp att sitta/ligga så avslappnat som möjligt i tandläkarstolen - exempelvis i Tumlekuddar
  • Undvik stora mängder vatten vid risk för aspiration

Källa/Källor

Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.
MHC databasen - Mun-H-Centers databas om munhälsa och orofacial funktion vid ovanliga diagnoser.
Huntingtons sjukdom - en praktisk handledning på CD. Nätverk för Huntingtons sjukdom i Västra Götalandsregionen. Mun-H-Center förlag, 2010.


Länkar

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&kpzq{|qiv5{rwozmmvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5{rwozmmvH%vozmoqwv5{m