Diagnoser

Under sommaren 2008 ersattes de ursprungliga formulären med nya reviderade versioner. För observations­schemat gäller att vissa variabler överens­stämmer i båda versionerna och för dessa variabler presenteras statistik från båda, medan frågeformuläret är så genomgripande förändrat att rapporterna enbart baseras på den nya versionen.

Våra sammanställningar uppdateras kontinuerligt när nya data blir tillgängliga eller när vi av annan anledning vill förändra i rapporterna.Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBivq|i5w{jmzoH%vozmoqwv5{mivq|i5w{jmzoH%vozmoqwv5{m