Center

CenterSpråk
Brickless Centre 2008 Dan, Eng
Center for små handicapgrupper, Danmark Dan
Centrum för sällsynta diagnoser i Västra Götalandsregionen Swe
Frambu, Senter for Sjeldne Funktionshemninger, Norge Nor
GenSvar Kunskapscentrum för ärftliga sjukdomar Swe
Informationscentrum för ovanliga diagnoser Swe, Eng
Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd Swe
Odontologiskt kunskapscentrum i norr Swe
Neuromuscular Disease Center Eng
NFSD Nationell Funktion för Sällsynta Diagnoser  
Odontologisk Landsdels- og Videnscenter, Århus Dan
Odontologisk Videncenter Dan
Smågruppesentret, Rikshospitalet, Norge Nor, Eng
TAKO-senteret, Norge Nor
Ågrenska Swe, Eng

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&ivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{m