Länkar

NFSD Nationell Funktion för Sällsynta Diagnoser Här listas ett urval länkar till diverse centrumbildningar, föreningar, andra sammanslutningar mm som kan vara av intresse. Länksamlingen uppdateras och kontrolleras med oregelbundna tidsintervall och kan därför tidvis innehålla brutna eller felaktiga länkar. Om du använder sidan och hittar en felaktig länk, hör gärna av dig till oss i så fall, adressen finns längst ner på sidan.

Efter varje länk anges de språk som sidan presenteras i.

Mun-H-Centers länksamling

OrganisationSpråk
Aicardi Eng
Svenska AMC-föreningen Swe
Angelman Syndrome Foundation (ASF) Eng
Teeters page (Apert, Crouzon and Pfeiffer) Many
Apertföreningen Swe
Riksföreningen Autism Swe
Beckman Oral Motor Therapy Eng
Beckwith-Wiedemann.org Eng
Beckwith-Wiedemann Sverige Swe
Brickless Centre Dan,Eng
22q Eng
Föreningen 22q11 Swe
Svenska CDG-föreningen Swe, Eng (explanations in Dan, Ger)
Center for små handicapgrupper, Danmark Dan
Centrum för sällsynta diagnoser i Västra Götalandsregionen Swe
CHARGE Eng
Nordiskt Nätverk för Charge association  Swe, Eng
Contact a Family Eng
Cornelia de Lange Eng
NINDS Agenesis of the Corpus Callosum Information Page Eng
Svenska Cri Du Chat-Sällskapet Swe
Crouzon Support Network Eng
Cystisk Fibros Swe
DEBRA Eng
DEBRA Nor
DEBRA Sweden Swe
Dystrofia Myotonica Eng
International EB Forum Eng
Ectodermal Dysplasi Eng
Svenska ED-föreningens hemsida Swe
Ehlers-Danlos riksförbund Swe, Eng
Eurordis European Organization for Rare Diseases Many
Family Village Eng
Fibrodysplasia Ossificans Progressiva Swe
Fragile X Eng
The National Fragile X Foundation - Fragile X Syndrome Eng
Frambu, Senter for Sjeldne Funktionshemninger, Norge Nor
Frölunda Data Swe
FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna Swe, Eng
Funktionshinder.se Swe
Föräldrakraft Swe
Goldenhar syndrom Eng
Handikapp & Habilitering Swe
Handikappupplysningen (Stockholms län) Swe
Föräldraföreningen för barn med Histiocytos (Ffh) Swe
Hjälpmedelsinstitutet Swe, Eng, Fra
Hjärtebarnsföreningen Swe
HSO Skåne, Handikappförbundens samarbetsorgan Swe, Eng
HSO, Västra Götaland Swe
HSO, Handikappförbundens samarbetsorgan Swe
Humanteknik, Hjälpmedelsinstitutet Swe
Huntington's Disease Society of America Eng
Huntington Eng
IADH, International Association for Disability and Oral Health Eng
Informationscentrum för ovanliga diagnoser Swe, Eng
Intresseföreningen för Dystrofia Myotonika typ 1 Swe
ISDH, Irish Society for Disability & Oral Health Eng
Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd Swe
Kraniofaciala föreningen  
Kraniofaciala nätverket Swe
Kunskapscentrum i norr Swe
Logopedförbundet Swe
Läpp-, Käk- och Gomspalt Eng
Marfan Syndrom Eng
Svenska Marfanföreningen Swe, Eng
Moebius syndrom Eng
Möbius syndromförening Swe
Neurofibromatos Eng
Neurofibromatosförbundet i Sverige Swe
Neurofibromatosis, Inc. Homepage Eng
Neuromuscular Disease Center Eng
NeuroNätet, ett neuropsykiatriskt forum. Om ADHD, DAMP, Tourettes, Aspergers syndrom m.m. Swe
New Vision Eng
NFSD Nationell Funktion för Sällsynta Diagnoser Swe
NHR, The Swedish Association of Persons with Neurologically Disabilities Swe, Eng
NICHCY, National Information Center Eng
NINDS, National Institute of Neurological Disorders and Stroke Eng
NOC, Nätverket för ovanliga kromosomavvikelser Swe
Svenska Noonanföreningen Swe
Noonan Syndrome Eng
NORD, National Organisation for Rare Disorders Eng
Nätverket för unga med ansiktsförändring Swe
Odontologisk Landsdels- og Videnscenter, Århus Dan
Odontologisk Videncenter Dan
Odontologiskt kunskapscentrum i norr Swe
Orphanet Many languages
Oslo Universitet, Bibliotek for medisin og helsegfag Nor, Dan, Swe
Osteogenesis Imperfecta Eng
Patientinformation Online Swe
PIO, Primär immunbrist organisation Swe
Prader-Willi Syndrom Eng
PubMed Eng
Rare genetic diseases Eng
rarelink@ Dan, ~Eng, Nor, Swe
RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar Swe
Rett Center Swe, Eng
Rett Syndrome Association Eng
Rett Syndrome UK Eng
Riksförbundet Sällsynta diagnoser Swe, Eng
Rubinstein-Taybi Eng
Svenska Rubinstein-Taybi nätverket Swe
Sjukhusbibliotek i Sverige Swe
Smith Lemli Opitz Swe, Eng
Smågruppesentret, Rikshospitalet, Norge Nor, Eng
Socialstyrelsens databas över ovanliga diagnoser Swe, Eng
Sotos Syndrome Support Association (USA) Eng
Svenska Sotossällskapet Swe
TAKO-senteret, Norge Nor
Tourette syndrome association, inc Eng
Tuberous Sclerosis Alliance Eng
Svenska föreningen för Tuberös Skleros Swe
Turner Syndrome Eng
VACTERL Swe
The Williams Syndrome Association Eng
Williams syndromföreningen i Sverige Swe, Eng
Ågrenska Swe, Eng

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{m