Liten ordlista

Här försöker vi förklara några ganska vanliga termer som vi använder ofta och som vi gärna vill ska vara allmänt kända.


 
Orofacial Som har med mun och ansikte att göra. Från lat. oro 'mun' och faces 'ansikte'.
Oralmotorik Munrörelser, oftast avseende läpp- och tungrörelser. Synonym munmotorik.
Orofacial problematik Problemställningar i samband med munnens funktioner, såsom förmågan att äta och dricka, att kontrollera saliven, att kommunicera med tal och mimik.
Orofaciala hjälpmedel Hjälpmedel för att äta och dricka, för mun- och tandvård och munmotorisk träning och stimulering.
Habilitering Insatser till personer med varaktiga funktionsnedsättningar, medfödda eller tidigt förvärvade. Insatserna omfattar stöd, behandling, träning och hjälpmedel för att underlätta aktivitet och delaktighet. Behoven av insatser växlar i inriktning och omfattning under hela livet.

 
Odontologi Läran om tänderna och deras sjukdomar.
Oral protetik Behandling som syftar att återställa förlorad tandsubstans, ersätta förlorade tänder och omgivande vävnader i syfte att uppnå god estetik, funktion och komfort (t.ex. kronor, broar, implantat).
Ortodonti Verksamhet som innefattar Ansikte och Bettets tillväxt och utveckling samt diagnostik  och behandling av medfödda och förvärvade bettavvikelser (tandreglering).
Pedodonti Specialiserad barn- och ungdomstandvård för patienter med uttalade och/eller speciella behov av tandvård som fordrar ett anpassat omhändertagande.

 
Logoped Yrkeskategori som arbetar med personer som har svårt att kommunicera, det vill säga har brister vad gäller röst, tal och språk, eller som har orofacial problematik.

 
Apné Andningsstillestånd/andningsuppehåll.
Gingivit Tandköttsinflammation.
Dysfagi Sväljningssvårigheter och -störningar.
Karies Hål i tänderna.
Parodontit Tandlossning.
Plack/biofilm Beläggning på tänderna.
Tics Ofrivilliga, kraftiga rörelser som ögonblinkningar, monotona rörelser, grimaser, huvudskakning och andra muskelrörelser, ofta i serie. Vid vokala tics utstöts enkla ljud, harklingar, ord, grymtningar eller skrik.

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{m