TOY-kIT

Ett redskap för tuggträning

Se informationsblad>> 

Ett barn, en dator, ett program. Det är idag en vanlig syn i Sverige. Det ovanliga med Sara är att hon inte har något tal och heller ingen alternativ kommunikation. Hon föddes med den ovanliga sjukdomen artrogrypos, vilken bl a medför ledfelställningar på flera ställen i kroppen och att musklerna är tunna och delvis ersatta av trådig fast bindväv. Barn med artrogrypos kan också ha stora problem i och kring munnen, vilka yttrar sig som dregling, svårigheter att suga, tugga och svälja samt att överhuvudtaget viljemässigt styra sina munrörelser. Därför sondmatas många av barnen, så även Sara. Utebliven tuggträning försämrar munmotoriken ytterligare och detta kan ge upphov till bettfel senare i livet. Tidig fysisk träning har emellertid visat goda resultat.

Sara har just börjat första klass i särskolan. Hennes kommunikation med omvärlden är bristfällig. Underkäken har fallit ned och tungan är slapp och hänger delvis utanför munnen. Hon är i stort behov av en fungerande kommunikation och behöver dessutom träna tuggmuskulaturen för att förhindra en fortsatt felutveckling av käkarna.
Vore det möjligt att tillgodose hennes, och många andras behov av tuggträning, och göra det på ett roligt och stimulerande sätt, där dessutom kommunikationen förbättrades? Den frågan ställde logoped Lotta Sjögreen och övertandläkare Marianne Bergius till medarbetarna på Mun-H-Center för ett år sedan.
-Tillsammans kom vi fram till att det kanske var möjligt. Vi ansökte om ekonomiska medel för att få starta ett projekt innehållande tränings- och uppföljningsmetodik för att stärka musklerna hos barn och vuxna som av olika skäl hade en försvagad tuggmuskulatur. Syftet med projektet var att ta fram en prototyp till träningsredskap att testas på remisspatienter i Mun-H-Centers verksamhet. Förutom att stärka musklerna ville vi att redskapet också skulle ge glädje och intellektuell stimulans, säger Lotta Sjögreen.
Ansökan beviljades våren 2001 och de första patienttesten kunde starta i december samma år.

TOY-kIT är ett samverkansprojekt mellan Riksförbundet för Sällsynta diagnoser, Mun-H-Center, Frölunda Data AB, Punos elektronik AB och tandtekniker Laila Persson.
Projektet ingår i IT i Praktiken - en satsning av Hjälpmedelsinstitutet.
Kontaktperson är Ewa Bergek ( ).


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBjmzomsHnzwt}vlili|i5{mjmzomsHnzwt}vlili|i5{muiqt|wB&ivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{m