Ingela Andersson: Särskilda behov

Särskilda behov - eller behov som alla vi andra

Vi är många som på olika sätt arbetar för att personer med funktionshinder ska få ha ett gott liv. Vi säger så ofta att han eller hon har särskilda eller speciella behov. Vi pratar om våra medmänniskor som annorlunda. Under europeiska handikappåret arbetar många föreningar med att lyfta fram just sina medlemmar och deras ”särskilda” behov. Alla vill vi synas under 2003, alla vill vi ta del av kakan. För vi befarar att nästa år vara bortglömda igen. Bortglömda när det gäller tillgänglighet och delaktighet. Men ändå så tror jag att det är något mer än bara hjälpmedel i alla dess former vi vill lyfta fram.

Jag är förälder till ett barn med många olika funktionshinder. Det som för mig har blivit vanligt är för många något mycket ovanligt. Ibland möter vi någon som kan se igenom alla funktionshindren och hittar min dotter direkt. Men i vissa fall möter vi personer som av ren okunskap ”snubblar” över rullstolen, ”fastnar” i dövheten, ställs främmande inför utvecklingsstörningen och så vidare. De ”når aldrig fram” till min dotter och ser vem hon verkligen är.

 Det är i de här sammanhangen som diskussionen gärna handlar om särskilda behov och att vara annorlunda. Som mamma ställs jag då inför tanken: - Är det särskilda behov, att kunna kommunicera med sin omvärld, att kunna ta sig fram, att äta, att göra något meningsfullt på dagen, att ha en stimulerande fritid? Är det att vara annorlunda när man vill känna sig omtyckt, att ingå i en gemenskap, att känna trygghet och kontinuitet i livet? Eller är det så här att detta är rent allmän mänskliga behov, ja rent av mänskliga rättigheter? Se igenom hindren och upptäck den unika människa som du har framför dig!

Jag skickar med dig några tänkvärda ord från författaren Sören Kirkegaard.

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är, och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte, att jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa henne.

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta, så kan jag inte heller hjälpa någon.”

Nedan kan du läsa om projekt Goda Levnadsvillkor och FUB, föreningen för personer med utvecklingsstörning, som båda arbetar för att synliggöra människor och att de får sina rättigheter tillgodosedda.

Projekt Goda Levnadsvillkor är ett treårigt projekt. Allmänna Arvsfonden finansierar och Göteborgs FUB administrerar projektet. Ett samarbete sker mellan kommunerna och de lokala FUB-föreningarna i Alingsås, Göteborg, Härryda och Mölndal. Projektet följer 4 familjer i varje kommun under 3 år. Hur ser livsvillkoren ut för personer på en tidig utvecklingsnivå med omfattande funktionshinder? Vad är ett gott liv? Projektet vill lyfta fram och sprida de goda exemplen. Syftet med projektet är bland annat att förbättra levnadsvillkoren för personer på en tidig utvecklingsnivå, att snabbare stöd och hjälp ges till berörda personer och deras familjer och även att belysa beroendeförhållandet för föräldrar och andra företrädare. Projektet vill också stärka föräldrar och företrädare i sina roller. Kunskapsnivån behöver höjas hos många och en attitydförändring måste till. Projektet ordnar temadagar och studiecirklar. En film kommer också att tas fram.

FUB = Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna. Den allra första FUB-föreningen bildades 1952. Idag finns över 175 lokalföreningar, länsföreningar i alla län och ett Riksförbund. Syftet då som nu är att varje människa har rätt att vara en del av samhället och rätten till respekt. FUB:s grundsyn är

Varje människa är unik

Alla människor är lika mycket värda

Alla har rätt till goda levnadsvillkor och trygghet

Alla ska ges möjlighet att göra sig förstådda och mötas av respekt

Alla ska utifrån sina egna förutsättningar ges möjlighet att påverka sitt eget liv

Alla ska ha rätt till en god och allsidig utveckling utifrån sina egna förutsättningar

Samhället har det yttersta ansvaret för att varje enskild individ får det stöd han eller hon behöver.

Vill du veta mer eller kommentera texten så är du välkommen att ringa eller maila till Ingela Andersson, telefon: 031-338 55 55 eller e-post  


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBqvomtiHvqkm5{mqvomtiHvqkm5{muiqt|wBivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvm||m5kizt{{wvH%vozmoqwv5{m