Lena Gustafsson: Feeding the wole child

Fokus på behandling av barn med ätsvårigheter

Suzanne Evans Morris, Ph.D., logoped från Virginia, USA, har i fyra dagar varit på Mun-H-Center och hållit kursen ”Feeding the whole child” inför drygt 150 lyriska deltagare. Gruppen bestod av logopeder, dietister, arbetsterapeuter, tandläkare och några föräldrar. Suzanne är internationellt känd för sitt arbete med barn och ungdomar som har ätsvårigheter. Genom sitt företag New-Visions arrangerar hon workshops kring ätproblematik och har försäljning av olika hjälpmedel att använda i matsituationen. På New Visions hemsida www.new-vis.com finns mycket värdefullt att läsa som berör bemötande av barn med ätsvårigheter samt produktinformation.

De två första kursdagarna var öppna för alla intresserade medan dag tre och fyra var speciellt riktade till logopeder. Suzanne utgår från barnets och familjens perspektiv och hennes koncept är holistiskt, mun och kropp hör ihop och barnets välbefinnande och vilja att lära sig äta är det viktigaste. Suzanne beskrev sitt behandlingsprogram som innehåller utbildning och konkreta strategier i olika nivåer för att ge support till barnet, föräldrarna och behandlaren. Vår egen tro på och våra attityder kring ätandets konst, att skapa behagliga måltider, ätträning, gastrointestinal komfort, oralmotorisk behandling, positionering och interaktionen barn-föräldrar vid måltid var viktiga teman i hennes workshop.

 

Logopeddagarna var upplagda så att Suzanne och kursdeltagarna diskuterade behandlingsstrategier utifrån videopresentationer. Logopederna fick också delta i praktiska övningar med syfte att bli medvetna om olika matprodukters struktur, tuggmotstånd, smak och konsistens. De fick också mata varandra med puré för att erfara känslan av att bli matad på mer eller mindre trevliga sätt.

Kursdagarna med Suzanne gick rasande fort, vädrets makter var med oss och det var nöjda och glada kursdeltagare som gick hem med många nya intryck att smälta.

 

På Mun-H-Center pågår ett projekt som vi kallar för ”Tuggskolan”. Projektets syfte är att utveckla en behandlingsmodell för barn som vill lära sig att äta. Föräldrar till barn med ätsvårigheter erbjuds bl.a. rådgivning kring matsituationen, handledning till dagis/skolpersonal, oralmotorisk träning, samtal med psykolog och ätträning i ”Tuggskolan”. Ätträningen sker med undertecknad som guide och utförs i små, små steg utifrån barnets förutsättningar och under former som är stimulerande. När det är svårt att tugga och tuggmusklerna är försvagade är det viktigt att öva upp tuggtekniken och stärka musklerna. Mun-H-Center har utvecklat en ny metod för tuggträning vars syfte är att öka motivationen och intensiteten i träningen. Träningsverktyget kallas TOY-kIT och utnyttjar datorn som återkoppling för den som tränar. Vid träningen kan ett godtyckligt program eller ett spel som barnet tycker är roligt användas. Barnet biter på en tuggdyna av silikon och när man biter ihop på tuggdynan skickas en pneumatisk signal till en låda som omvandlas till en elektrisk impuls in till datorn vilket kan liknas vid vänster musklick. Det skall vara roligt att träna och vad är mer lämpligt för ett barn som ofta är inne i datorernas värld än att använda ett datorspel som träningsredskap!

 

 

Lena Gustafsson, Mun-H-Center


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBivq|i5w{jmzoH%vozmoqwv5{mivq|i5w{jmzoH%vozmoqwv5{m